CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Aanvraagloket voor de NOW is open

06 april 2020

Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020. Er wordt…

Lees meer

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

05 april 2020

Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Hoe kunt u daarmee omgaan of anders gezegd: mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een…

Lees meer

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

03 april 2020

De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen leiden bij veel bedrijven tot een forse omzetdaling of zelfs tot algehele sluiting van het bedrijf. Het kabinet ziet de uitbraak niet meer als een normaal ondernemersrisico en…

Lees meer

Maak tijdig melding van betalingsonmacht in verband met het naderende Paasweekend!

03 april 2020

Graag vraagt RSW uw aandacht voor het tijdig melden van betalingsonmacht. Dit wordt mede ingegeven door het naderende Paasweekend. Hierna leest u waarom. Drijft u uw onderneming in de vorm van een Een N.V., Een B.V., Een stichting, (Coöperatieve) vereniging,…

Lees meer

Is verlaging gebruikelijk loon mogelijk tijdens coronacrisis?

03 april 2020

Als DGA moet u zichzelf een gebruikelijk loon toekennen, in 2020 bedraagt het gebruikelijke loon tenminste € 46.000. Mag u tijdens de coronacrisis het gebruikelijk loon verlagen? Uw bv en aanmerkelijkbelanghouder mogen gedurende coronacrisis tijdelijk een lager maandloon afspreken als…

Lees meer

Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen

03 april 2020

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was. Meerdere belastingen Uitstel was al mogelijk voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon-…

Lees meer

Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?

03 april 2020

Door het coronavirus werkt uw personeel waar mogelijk vanuit huis. Daar zijn kosten aan verbonden, dus is het de vraag of en in hoeverre u daar een onbelaste vergoeding voor kunt geven. Werkplek thuis U kunt voor de werkplek thuis…

Lees meer

Gehuwd maar beiden eigen huis? Eén keer hypotheekrenteaftrek

03 april 2020

Gehuwde stellen kunnen voor slechts één woning de aftrek van hypotheekrente claimen. Ook, indien de echtelieden niet samenwonen en ieder hun eigen woning hebben. Zij zijn namelijk volgens de wet automatisch elkaars fiscale partner. Verzoekschrift Minister Hoekstra van Financiën heeft…

Lees meer

Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!

02 april 2020

Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Of u hier recht op heeft, kunt u makkelijk te weten komen…

Lees meer

Uitstel aanvraag en mededeling WBSO

01 april 2020

RVO.nl heeft de deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van de Wet Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en het doorgeven van de S&O-uren van 2019 verlengd. Dit om ondernemers tegemoet te komen die momenteel druk zijn met andere zaken…

Lees meer