CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Donatie aan lokale sportclub of goed doel?

30 oktober 2020

Wilt u als particulier een bepaald goed doel een financiële steun in de rug geven? Dan kunt u onder voorwaarden uw donatie fiscaal aftrekken. Waar moet uw gift dan aan voldoen? Wie komen in aanmerking? 1. Gift aan ANBI’s Giften aan…

Lees meer

Zakelijke auto wordt tijdelijk niet gebruikt, toch bijtelling?

29 oktober 2020

Als aan een werknemer of ondernemer een auto ter beschikking staat, is de bekende bijtelling van toepassing. Maar wat nu als de auto tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld wegens arbeidsongeschiktheid? Dienstbetrekking? Bepalend voor het antwoord voor werknemers is of er…

Lees meer

Opnieuw extra steun getroffen sectoren

28 oktober 2020

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet extra steunmaatregelen voor bedrijven bekendgemaakt. De uitbreiding van de TVL springt hierbij het meest in het oog. Uitbreiding TVL De bestaande tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) is eenmalig voor de periode oktober t/m december…

Lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding gedeeltelijk uitgesteld

28 oktober 2020

Het kabinet stelt de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever uit. Transitievergoedingen bij pensionering of overlijden van de werkgever kunnen vanaf 1 januari 2021 wel aangevraagd worden. Oorspronkelijk ook compensatie bij ziekte of gebreken…

Lees meer

Toetsing RI&E niet verplicht voor kleinere werkgever

27 oktober 2020

Kleinere werkgevers met maximaal 25 werknemers hoeven hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet te laten toetsen. Deze vrijstelling geldt alleen als u gebruikmaakt van een erkend RI&E-instrument voor uw branche. Grotere werkgevers moeten de RI&E altijd laten toetsen. RI&E is…

Lees meer

Dga, hanteer zakelijke voorwaarden bij lening bij uw bv

27 oktober 2020

Als dga kunt u meestal vrij eenvoudig een lening bij uw bv afsluiten. Op deze manier stelt u belastingheffing uit. Maar denk wel aan de voorwaarden, anders loopt u forse financiële risico’s. Lenen bij de bv Dga’s kunnen een lening…

Lees meer

30 oktober deadline aanvraag TVL 1.0

27 oktober 2020

Denkt u eraan dat aanstaande vrijdag 30 oktober om 17:00 uur de deadline is om nog een aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten ofwel TVL 1.0 in te dienen. Had u recht op TOGS? Of heeft u in de periode…

Lees meer

Criteria (accountants)verklaringen voor definitieve tegemoetkoming NOW 1.0

27 oktober 2020

Zoals u in de media heeft kunnen lezen dan wel via het UWV heeft vernomen, kan vanaf 7 oktober 2020 een aanvraag worden ingediend voor de definitieve vaststelling van de NOW 1.0. Vanuit onze beroepsorganisatie NBA heeft RSW Accountants +…

Lees meer

Opzegtermijn valt ook onder transitievergoeding

26 oktober 2020

Wilt u afscheid nemen van een werknemer? Dan is het is van belang goed te kijken naar de van toepassing zijnde opzegtermijn in het arbeidscontract voor het berekenen van de transitievergoeding. Hanteert u geen of een kortere opzegtermijn dan is…

Lees meer

Reclame voor de markt verrekenen via marktgelden?

26 oktober 2020

Als een gemeente een markt wil promoten, kan men hiervoor een speciale campagne starten. Maar kunnen de hiermee gepaard gaande kosten ook worden gedekt via de heffing van marktgelden? De rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt van wel. Marktgelden Gemeentes kunnen op grond…

Lees meer