CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Wat kan er fiscaal wel voor een gezonde lunch?

16 september 2021

Werkgevers die hun personeel voorzien van een gezonde lunch, krijgen hiervoor geen extra fiscale faciliteit. Dit blijkt uit het eerdere antwoord van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Maar wat kan er wel? Gezonde lunch De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van…

Lees meer

Gebruikelijk loon niet lager door ziekte

16 september 2021

Als dga moet u uit uw bv een gebruikelijk loon opnemen. Ziekte leidt er in beginsel niet toe dat het gebruikelijk loon lager mag worden gesteld dan wettelijk is voorgeschreven, aldus rechtbank Gelderland. Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens…

Lees meer

Gebruik in 2021 de ruimere vrije ruimte in de WKR

09 september 2021

Vanwege de coronacrisis bestonden in 2020 al ruimere mogelijkheden om werknemers onbelast een vergoeding of verstrekking te geven. Voor het jaar 2021 gelden dezelfde verruimingen. Maak hiervan in 2021 nog gebruik. Vanaf 2022 wordt namelijk weer teruggekeerd naar het oude…

Lees meer

Niet uitbetaald pensioen dga wel belast

08 september 2021

Als u als dga van uw bv geen pensioen krijgt terwijl u hier wel recht op heeft, betekent dit niet automatisch dat het ook niet belast is. Pensioen slechts deels uitbetaald In de betreffende zaak had een dga recht op…

Lees meer

Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk?

08 september 2021

In de vennootschapsbelasting bestaan al jaren twee tarieven. In 2021 is het verschil tussen het lage en hoge tarief weer groter geworden. En voor 2022 is voorzien dat het verschil nog groter wordt. Reden om afscheid te nemen van de…

Lees meer

Luxere ARBO-voorziening vergoeden?

07 september 2021

Op dit moment werken nog veel werknemers (deels) thuis. U kunt daartoe ARBO-voorzieningen, bijvoorbeeld een bureaustoel, voor de thuiswerkplek onbelast aan uw werknemers vergoeden. Maar kunt u ook een luxere versie onbelast aan uw werknemer vergoeden of aan uw werknemer…

Lees meer

Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 1 oktober wijzigen!

07 september 2021

Wilt u per 1 januari 2022 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of bent u eigenrisicodrager en wilt u opzeggen? Dan moet u dat uiterlijk 1 oktober aanvragen bij de Belastingdienst. Wat is eigenrisicodragerschap? Voor de kosten van arbeidsongeschiktheid…

Lees meer

U kunt niet betalen? Wat nu met de al afgetrokken btw?

06 september 2021

Soms is een ondernemer niet in staat om zijn facturen te betalen. Door de coronacrisis speelt dit in een bepaalde branche momenteel meer dan voorheen. Betaalt u uw facturen niet (op tijd)? Houd er dan rekening mee dat u (mogelijk)…

Lees meer

Verschuldigde rente aan dga is winstuitdeling

06 september 2021

Als u als dga een lening sluit bij uw bv, moet u hierover in de regel rente betalen. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een belaste winstuitdeling, aldus de rechtbank Gelderland. Bv berekent geen rente In de betreffende…

Lees meer

Hypotheekrente aftrek na echtscheiding

02 september 2021

(Echt)scheiden is een emotionele aangelegenheid. Als u besluit te gaan scheiden, dan zijn er veel zaken die er geregeld moeten worden. Als u uiteindelijk overeenstemming hierover heeft bereikt, dan is het van belang om de zaken goed vast te leggen…

Lees meer