CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Extra tijd definitieve coronasteun land- en tuinbouw tot 31 oktober

08 september 2020

Land- en tuinbouwondernemers krijgen extra tijd, namelijk tot 31 oktober 2020, om een verzoek in te dienen tot definitieve vaststelling van de ‘Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers’. Deze tegemoetkoming is bedoeld om schade vanwege de coronacrisis te compenseren. Problemen met opslag…

Lees meer

Ook TVL voor recreatieve vliegsector

07 september 2020

De TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, is eerder opengesteld voor de recreatieve vliegsector. Deze sector bestaat onder meer uit ballonvaarders en instructeurs en verhuurders van sportvliegtuigjes en is toegevoegd aan de lijst met SBI-codes. Aanvragen TVL Ondernemers kunnen de TVL…

Lees meer

Ook extra steun voor gemeentes en cultuur

07 september 2020

Naast de verlenging van de algemene steunmaatregelen vanwege corona, komt er ook extra steun voor gemeentes en voor de culturele sector. In totaal gaat het om ruim € 1,25 miljard. Dienstverlening op peil Met de steun kunnen gemeentes de lokale…

Lees meer

Wie betaalt de kosten van thuiswerken?

03 september 2020

Vanwege de coronacrisis werken nog steeds veel werknemers vanuit huis. Hoe zit het met de daaraan verbonden kosten? Wie betaalt die en mag u ze als werkgever belastingvrij vergoeden? Onderzoek Nibud Volgens het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) kost thuiswerken…

Lees meer

Beslagvrije voet nu al naar 95 procent

03 september 2020

Als bij misbruik van een uitkering een boete wordt opgelegd, mag het inkomen van betrokkene door de boete niet dalen tot onder 90% van het bijstandsniveau. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de Centrale Raad van Beroep, CRvB, beslist dat nu…

Lees meer

Compensatie transitievergoeding slapend dienstverband? Voor 1 oktober aanvragen

02 september 2020

U kunt tot 1 oktober 2020 compensatie aanvragen wanneer u transitievergoeding hebt betaald aan een werknemer wiens dienstverband is beëindigd na meer dan twee jaar ziekte. Dit geldt voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn…

Lees meer

Geen plicht tot doorgeven juiste adres aan fiscus

02 september 2020

Er bestaat geen wettelijke plicht om de fiscus uw juiste adres door te geven. Tot deze conclusie komt de rechtbank Noord-Nederland in een onlangs gevoerde procedure. Aanslag vastgesteld? In de procedure stond de vraag centraal of de aanslag inkomstenbelasting van…

Lees meer

Wijziging btw-heffing afstandsverkopen in 2021

01 september 2020

De btw-heffing op afstandsverkopen, zoals verkopen via internet, gaat in 2021 voor EU-lidstaten veranderen. Vanaf dan moet altijd het btw-tarief berekend worden van het land waar de afnemer van de goederen woont. Het is nog niet duidelijk wanneer de wijziging…

Lees meer

Steunpakket 3.0: de belangrijkste wijzigingen

31 augustus 2020

Het kabinet trekt opnieuw fors de knip voor een derde steunronde voor bedrijven vanwege de coronacrisis. De tegemoetkomingen worden tot 1 juli 2021 voortgezet, maar wel stapsgewijs aangescherpt. Wat zijn de nieuwe plannen? NOW 3.0: omzetverlies omhoog, tegemoetkoming omlaag De…

Lees meer

Nieuwe bedragen LIV en jeugd-LIV

31 augustus 2020

Ook dit jaar kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor werknemers met een loon tot maximaal 125% van het wettelijk minimumloon WML. De bedragen voor deze tegemoetkoming, het lage inkomensvoordeel, LIV, zijn gewijzigd ten opzichte van…

Lees meer