Nieuws

De Special Lonen 2020 staat voor u klaar!

10 januari 2020

De Special Lonen 2020 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, hr-medewerker of adviseur. Deze uitgave bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk…

Lees meer

Invoering UBO-register vertraagd

10 januari 2020

De invoering van het UBO-register is vertraagd. Het UBO-register zou oorspronkelijk in januari 2020 worden ingevoerd, maar dat is niet haalbaar, zo blijkt uit stukken van de Eerste Kamer. UBO-register Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de…

Lees meer

Advieswijzer Flexibele arbeid 2020

09 januari 2020

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierbij moet u denken aan: Oproepkrachten Ketenregeling Payrolling…

Lees meer

10 belangrijke wijzigingen voor de werkgever 2020

08 januari 2020

Dit jaar verandert er weer het nodige voor de werkgever. Denk aan de verruiming van de WKR, de invoering van de WAB en de uitbreiding van het geboorteverlof voor partners. 10 belangrijke wijzigingen vindt u hier op een rij. 1…

Lees meer

Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken?

07 januari 2020

Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208. Vrijstelling per jaar De…

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag rond de jaarwisseling

07 januari 2020

De regels rond de transitievergoeding zijn per 1 januari 2020 gewijzigd. Maar moet u de oude of de nieuwe regels toepassen als uw werknemer rond deze datum ontslag krijgt? Transitievergoeding Bij ontslag heeft een werknemer tegenwoordig in de meeste gevallen…

Lees meer

Loonheffingskorting: waar woont uw werknemer?

06 januari 2020

Waar uw werknemer woont, zal in de meeste gevallen duidelijk zijn. Met name voor buitenlandse werknemers is deze duidelijkheid er niet altijd, hoewel het wel van belang is voor het vaststellen van het recht op de loonheffingskorting. Loonheffingskorting De loonheffingskorting…

Lees meer

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

03 januari 2020

Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000. Verhoging De vaststelling van het gebruikelijk loon op € 46.000 betekent een verhoging met…

Lees meer

Heffing box 3 ook voor 2015 in strijd met Europees recht

03 januari 2020

De belasting op sparen en beleggen in box 3 is ook voor het jaar 2015 in strijd met het Europees recht. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Den Haag. Het Hof verbindt hieraan echter nog geen gevolgen. Heffing…

Lees meer

Advieswijzer Ontslagrecht 2020

02 januari 2020

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans. Hierbij moet u denken aan: Ontslagregels Transitievergoeding Ook zal…

Lees meer