CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Toch vergoeding kosten eHerkenning

17 juni 2020

Ondernemers krijgen toch een vergoeding voor de kosten van eHerkenning. Deze compensatie gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in. De tegemoetkoming bedraagt circa € 24 per jaar en kan vanaf augustus 2020 bij RVO.nl worden aangevraagd. Financiële compensatie…

Lees meer

Advieswijzer Scholing en Personeel 2020

17 juni 2020

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor uw branche. In deze advieswijzer…

Lees meer

Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan

16 juni 2020

Het voornemen van het kabinet een minimumtarief in te voeren voor zzp’ers gaat niet door. Ook het wetsvoorstel voor een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van minimaal € 75 is van de baan. Onuitvoerbaar Reden om de voorstellen niet…

Lees meer

Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting

16 juni 2020

Vanwege de coronacrisis kunt u voor de meeste belastingschulden uitstel van betaling krijgen. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020. Voor welke belastingen is uitstel mogelijk? Uitstel is mogelijk voor de vijf…

Lees meer

Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk?

15 juni 2020

Een werkgever die het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, krijgt altijd te maken met de betaling van de transitievergoeding. Dit kan een dure aangelegenheid zijn. Om het leed wat te verzachten, is het soms mogelijk de betaling van de…

Lees meer

‘Hypotheekrente is geen alimentatie’

12 juni 2020

Bij een echtscheiding zijn goede afspraken met betrekking tot de kosten van de eigen woning en eventuele partneralimentatie fiscaal erg belangrijk. Onjuiste of geen afspraken hierover kunnen u zomaar duizenden euro’s aan aftrek kosten. Aftrek bij echtscheiding? Er bestaat een…

Lees meer

NOW-subsidie telt niet mee als omzet

11 juni 2020

De tegemoetkoming in de loonkosten die werkgevers vanwege de coronacrisis kunnen aanvragen, telt niet mee als omzet voor de NOW-subsidie. Dit geldt voor de NOW 1.0 en de NOW 2.0. Hierdoor valt de NOW-subsidie hoger uit. NOW-regeling Bedrijven kunnen een…

Lees meer

Subsidie voor elektrische auto definitief

11 juni 2020

De subsidie voor particulieren die een volledig elektrische auto kopen is definitief en gaat gelden voor elektrische auto’s die vanaf 4 juni 2020 zijn gekocht of geleased. De subsidie bedraagt € 4.000 voor nieuwe elektrische auto’s en € 2.000 voor…

Lees meer

Bezitseis BOR? Hoge Raad ander standpunt dan staatssecretaris

10 juni 2020

De Hoge raad oordeelt anders dan de staatssecretaris over de bezitseis in het geval dat aandelen zijn geschonken in een bedrijf dat eerder een ander bedrijf overnam. Daarmee zet de Hoge Raad een streep door de strikte uitleg van de…

Lees meer

Wat is de correctie NOW 2.0 bij ontslag?

10 juni 2020

Als u in de periode van de loonkostensubsidie NOW 2.0 werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, moet u nog wel rekening houden met een correctie van de te ontvangen NOW 2.0-subsidie. Twee rekenvoorbeelden laten dit zien. Consequentie bedrijfseconomisch ontslag Op het…

Lees meer