Nieuws

Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding

04 september 2018

Als u een werknemer onvrijwillig ontslaat, moet u in de meeste gevallen een ontslagvergoeding betalen. Deze is normaal gesproken gebaseerd op het bruto loon. Onlangs bleek dat ook een auto van de zaak telt als loon in natura en moet…

Lees meer

Overheid moet toestemming vragen voor digitaal berichtenverkeer

04 september 2018

De overheid maakt in toenemende mate gebruik van digitaal berichtenverkeer. Maar daarvoor is wel eerst uw toestemming vereist. U kunt zelf aangeven van wie u uw post digitaal wenst te ontvangen. Doet u dit niet, dan krijgt u uw post…

Lees meer

Advieswijzer Verdien geld met innovatie in 2018

03 september 2018

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont? Wat is innovatie? Als ondernemer…

Lees meer

Luchtfoto levert bewijs: geen cultuurgrondvrijstelling

03 september 2018

De wet WOZ kent een vrijstelling voor cultuurgrond. Wie zich daarop beroept, dient wel te zorgen voor voldoende bewijs. Ook moet u de Belastingdienst alle medewerking verlenen om vast te kunnen stellen dat er daadwerkelijk sprake is van recht op…

Lees meer

Advieswijzer Scholing en personeel 2018

30 augustus 2018

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u moet maken om een leerling te begeleiden. Deze advieswijzer geeft antwoord…

Lees meer

Bereid u tijdig voor op de btw-verhoging

30 augustus 2018

Het lage btw-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van gevolgen, waar u zich als ondernemer het beste tijdig op kunt voorbereiden. Denk aan het doorvoeren van eventuele prijsstijgingen en de aanpassing…

Lees meer

Lidmaatschap vakbond aftrekbaar voor zzp’er?

29 augustus 2018

Ook als ondernemer kun je lid worden van een vakbond. Zijn deze kosten aftrekbaar van de winst? Als het lidmaatschap van zakelijk belang is, is dit mogelijk. Ondernemingskosten Als ondernemer bepaalt u zelf welke kosten u moet maken om uw…

Lees meer

Eerstejaars studenten betalen helft collegegeld

29 augustus 2018

Start uw zoon of dochter per 1 september 2018 met een opleiding aan een hogeschool of universiteit? Dan betaalt hij of zij, onder een aantal voorwaarden, over het studiejaar 2018-2019 de helft van het collegegeld. Het collegegeld bedraagt voor dat…

Lees meer

AVG: Wat legt u vast in een verwerkersovereenkomst?

28 augustus 2018

Maakt u voor de verwerking van persoonsgegevens binnen uw bedrijf – bijvoorbeeld gegevens van klanten of medewerkers - gebruik van diensten van leveranciers die ook toegang hebben tot deze gegevens? Dan mag u uitsluitend een beroep op leveranciers die voldoen…

Lees meer

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2018

27 augustus 2018

De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger. Er…

Lees meer