CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Ook vergoeding voor zelf betaalde kinderopvang

17 mei 2021

Ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen en de opvang van hun kinderen dus zelf betalen, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de kosten tijdens sluiting van de opvang vanwege corona. De ouders kunnen de vergoeding vanaf 15 mei aanvragen. Sluiting kinderopvang Vanwege…

Lees meer

Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling

26 mei 2021

Door corona hebben veel ondernemers een sterke inkomensdaling gehad. Is dat bij u ook het geval? Dan is er de middelingsregeling. Dat is een regeling voor belastingplichtigen met een wisselend inkomen en kan daarom interessant zijn in deze tijden van…

Lees meer

TVL Q2 verruimd kiezen tussen twee kwartalen voor bepalen omzetverlies

25 mei 2021

De referteperiode voor de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) voor het tweede kwartaal van dit jaar, van april t/m juni 2021 dus, kent een verruiming. Ondernemers mogen zelf kiezen of ze het omzetverlies vergelijken met het tweede kwartaal van 2019 of…

Lees meer

Bedrijfsoverdracht advieswijzer 2021

25 mei 2021

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag…

Lees meer

Corona soms reden voor versoepeling re-integratieverplichting

21 mei 2021

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet u als werkgever uw best doen om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Corona kan hieraan soms in de weg staan en is dan een ‘deugdelijke’ reden dat u…

Lees meer

Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris

20 mei 2021

In welke gevallen moet een commissaris of andere toezichthouder btw berekenen over de toezichthoudende taken die hij uitvoert? De staatssecretaris van Financiën heeft hierover via een besluit eindelijk meer duidelijkheid geboden. Zelfstandig of niet? Of btw berekend moet worden hangt…

Lees meer

Formulier vrijwilligersverklaring beschikbaar

19 mei 2021

Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en afzien van hun beloning, kunnen dit bedrag als gift aftrekken van hun inkomen. Daarvoor is wel vereist dat de ANBI een vrijwilligersverklaring invult. Deze is beschikbaar op de…

Lees meer

1 juli: hoger niveau eHerkenning informatieplicht energiebesparing

18 mei 2021

Heeft uw bedrijf een informatie- en energiebesparingsplicht, dan is hiervoor vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+ nodig. Bezit u nu een lager niveau van eHerkenning, dan zult u dit tijdig moeten opwaarderen.…

Lees meer

Geef vóór 1 juni omzetverlies voor TVL door

17 mei 2021

Heeft u vorig jaar voor de periode juni-september TVL aangevraagd en gekregen, dan moet u vóór 1 juni 2021 uw definitieve omzetverlies doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aan de hand hiervan bepaalt de RVO uw definitieve tegemoetkoming.…

Lees meer

Let op: TVL Q1 deadline 18 mei 17.00 uur

12 mei 2021

De deadline voor de aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van dit jaar staat op 18 mei 2021 om 17.00 uur. Heeft u als ondernemer vanwege de coronacrisis minstens 30% omzetverlies (Q1 2021 versus Q1 2019), dan komt u…

Lees meer