CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 van start

02 augustus 2021

In de eerste week van augustus start de vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021. Ondernemers krijgen van de RVO een e-mail om een vaststellingsverzoek in te dienen met de werkelijke omzetcijfers. TVL eerste…

Lees meer

Belastingheffing box 3 buitensporige last?

29 juli 2021

Als u moet interen op uw vermogen om de verschuldigde belasting te kunnen betalen, is dit een aanwijzing dat er sprake kan zijn van een zogenaamde buitensporige last. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. De zaak…

Lees meer

Inwerkingtreding beperking verliesverrekening per 2022

29 juli 2021

De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting verandert per 1 januari 2022. Vanaf 1 januari 2022 worden verliezen namelijk onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Echter, er geldt de beperking dat verliezen in een jaar tot een bedrag van € 1 miljoen volledig verrekend mogen…

Lees meer

Lager gebruikelijk loon dan minimumloon mogelijk

28 juli 2021

De Belastingdienst is niet langer van mening dat het gebruikelijk loon van de dga van een bv onder alle omstandigheden minstens gelijk moet zijn aan het minimumloon. Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld…

Lees meer

Mandatory Disclosure Richtlijn (MDR: ook wel DAC 6)

27 juli 2021

Met ingang van 1 januari 2021 moeten intermediairs, zoals accountants en fiscalisten, bepaalde ‘potentieel agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies’ melden bij de Belastingdienst. De richtlijn is een Europees product van de voortgaande strijd tegen belastingontwijking en zogenaamde grondslaguitholling en vindt zijn oorsprong…

Lees meer

Aanvragen tegemoetkoming NOW zesde aanvraagperiode

26 juli 2021

Van 5 juli 2021 tot en met 30 september 2021 is het voor werkgevers mogelijk een aanvraag in te dienen voor de zesde periode van de NOW. De aanvraag verloopt via de website van UWV. De zesde periode NOW voorziet…

Lees meer

Loket NOW gaat per 26 juli open

22 juli 2021

Vanaf maandag 26 juli kunnen werkgevers opnieuw NOW aanvragen. Dit keer betreft het de NOW voor de periode juli t/m september 2021. Op de site van het UWV treft u dan het aanvraagformulier aan dat tot en met 30 september…

Lees meer

Subsidie emissieloze bedrijfsauto aangepast

21 juli 2021

De levertijden voor emissieloze bedrijfsauto's zijn de afgelopen tijd behoorlijk opgelopen. In verband daarmee is de subsidie op deze auto's aangepast, zodat de langere levertijd niet aan de subsidie in de weg hoeft te staan. Levering binnen zeven maanden In…

Lees meer

Subsidieregeling evenementen uitgebreid

21 juli 2021

De subsidieregeling voor de evenementenbranche is tijdelijk uitgebreid. Dit betekent onder meer dat een vergoeding van 100% van de kosten kan worden verkregen als een evenement vanwege corona moet worden afgelast. Subsidie Omdat het vanwege corona twijfelachtig is of evenementen…

Lees meer

Accountantsproducten voor aanvraag TVL nu beschikbaar

20 juli 2021

Het loket voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021 is op 25 juni 2021 geopend en sluit op 20 augustus 2021 om 17:00 uur. Bij aanvragen van € 125.000 of hoger moeten ondernemers een accountantsproduct (rapport van feitelijke bevindingen)…

Lees meer