Nieuws

Advieswijzer Loonkostenvoordelen 2019

05 maart 2019

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en…

Lees meer

Niet-afgedragen loonheffing dga is geen loon

05 maart 2019

Als een bv de loonheffing inhoudt op het loon van de dga van de bv maar niet afdraagt aan de fiscus, heeft de dga het loon ook niet genoten, zo vindt de advocaat-generaal in een zaak die speelt voor de…

Lees meer

Akkoord EU: vanaf 2025 lagere uitstoot nieuwe trucks

05 maart 2019

Vanaf 2025 moeten nieuwe vrachtwagens 15% minder CO2 uitstoten vergeleken met 2019. In 2030 moet dit percentage zelfs met 30% verlaagd zijn. Dat zijn de EU-landen overeengekomen. Vrachtwagens, bussen en touringcars zorgen voor 6% van de totale Europese CO2-uitstoot. De…

Lees meer

Controleer berekening LIV en LKV

01 maart 2019

Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), krijgen hiervan binnenkort een berekening in de bus. Controleer deze goed, zodat u het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt.…

Lees meer

Advieswijzer Fiscale eenheid 2019

01 maart 2019

Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk. De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze…

Lees meer

Schenkvrijstelling, ook als kosten al betaald zijn

27 februari 2019

De schenkbelasting kent een vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Deze bedraagt in 2019 € 102.010. De rechter heeft onlangs bepaald dat niet vereist is dat de schenking vooraf moet gaan aan de kosten. Schenkvrijstelling eigen woning…

Lees meer

Aandelen aan toonder niet meer anoniem te verhandelen

27 februari 2019

Aandelen aan toonder kunnen voortaan niet meer anoniem worden verhandeld. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat hiervoor zorgt. Doel is om malafide praktijken tegen te gaan. Via intermediair Het verhandelen van deze aandelen moet voortaan via…

Lees meer

Fit blijven in de zorg, wat is fiscaal mogelijk?

26 februari 2019

Als ondernemer of dga in de zorg doet u er natuurlijk alles aan om zelf zo fit en gezond mogelijk te blijven. De fiscus draagt hier soms ook een steentje aan bij. Fitness Fitness is een van de manieren om…

Lees meer

Subsidie aardgasvrije woningen voor bouwsector

26 februari 2019

Heeft u een onderneming of een instelling in de bouwsector die werkt aan aardgasvrije woningen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's (MMIP). Een van de voorwaarden is dat u binnen een consortium van…

Lees meer

Fiscale wijzigingen voor de dga 2019

26 februari 2019

Een dga heeft, net als iedere andere werknemer, in 2019 te maken met lagere tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Maar wat verandert er voor de dga nog meer? Pensioen in eigen beheer De dga heeft dit jaar voor het…

Lees meer