CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Uitstel voor aangifte bij DigiD-machtiging

29 april 2020

Belastingplichtigen die een DigiD-machtiging hebben aangevraagd, krijgen automatisch uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 tot 1 september. Dit automatische uitstel geldt niet voor ondernemers. DigiD-machtiging Veel belastingplichtigen doen niet zelf hun aangifte, maar besteden deze uit aan…

Lees meer

In 2020 geen herziening WW-premie bij overwerk

29 april 2020

Wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd, moet de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien. Vanwege de coronacrisis is bepaald dat, alleen voor 2020, deze WW-herziening niet uitgevoerd…

Lees meer

TOGS-regeling van € 4000 en BMKB verder versoepeld

29 april 2020

De voorwaarden voor kredieten via de BMKB-regeling en de eenmalige gift van € 4.000 volgens de TOGS-regeling worden verder versoepeld. Dit heeft het kabinet dinsdag 28 april besloten. Op deze manier kunnen ondernemers die schade lijden als gevolg van het…

Lees meer

Overbruggingskrediet startup en scale-up van start

28 april 2020

Startups en scale-ups kunnen vanaf 29 april 2020 bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aankloppen voor een overbruggingskrediet. De extra faciliteit is nodig omdat dergelijke bedrijven vanwege de coronacrisis nu, als nieuwe klant, moeilijk bij een bank terecht kunnen. Bestaande regelingen onvoldoende…

Lees meer

Tozo ook voor ondernemers grensstreek en AOW’ers

28 april 2020

Ondernemers die in Nederland wonen maar elders in de EU hun bedrijf hebben of andersom, kunnen voor een deel gebruik maken van de Tozo-regeling. Ook AOW’ers kunnen voortaan in aanmerking komen voor ondersteuning via de Tozo-regeling. Dit heeft staatssecretaris Van…

Lees meer

Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers

24 april 2020

Het kabinet gaat nogmaals extra fiscale steunmaatregelen treffen om vooral voor ondernemers de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. De zes betreffende maatregelen zijn vrijdag 24 april bekend gemaakt. Lager gebruikelijk loon dga Als dga bent u verplicht een…

Lees meer

NOW niet verrekenen met loonkostensubsidie LKS

24 april 2020

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling hoeft niet te worden verminderd met een eventuele loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking (LKS). Dit heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. NOW-regeling Via de NOW-regeling kunnen…

Lees meer

Per 1 juli subsidie particulier bij aanschaf elektrische auto?

24 april 2020

Vanaf 1 juli dit jaar kunnen particulieren subsidie krijgen bij aanschaf van een nieuwe en gebruikte elektrische auto. De subsidie voor een nieuwe elektrische auto wordt € 4.000. Voor een gebruikte, is de hoogte van de subsidie € 2.000, zo…

Lees meer

NOW-regeling verruimd voor concerns

23 april 2020

De NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen onder voorwaarden toch de NOW aanvragen. Dit heeft minister Koolmees van het…

Lees meer

Hoe bereken je als starter omzetdaling voor de NOW?

23 april 2020

De NOW compenseert ondernemers voor een deel van de loonkosten als door de coronacrisis minder omzet wordt gedraaid. Ook als starter kunt van de NOW gebruikmaken. U moet wel uw omzetderving afwijkend berekenen. Omzetverlies De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie…

Lees meer