CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

AVG: praktijkovername, wat te doen met patiëntendossiers?

26 november 2019

Moet de patiënt uitdrukkelijk toestemmen in de overdracht van het patiëntendossier bij een praktijkovername? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op verzoek van beroepsverenigingen duidelijkheid gegeven over deze vraag. Hoeveel bedenktijd? Dr. Rose neemt een deel van de praktijk van dr.…

Lees meer

Leasekosten auto vervoerskosten bij ziekte

26 november 2019

Als in uw gezin een of meer personen ziek zijn, maakt u wellicht meer vervoerskosten dan een vergelijkbaar gezin. Die kosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Eerder heeft het Hof Den Bosch een uitspraak gedaan over de berekening van dergelijke vervoerskosten.…

Lees meer

Ongebruikelijke transacties: dga aansprakelijk voor bv

26 november 2019

Om witwassen en terrorisme te bestrijden, moeten onder andere ongebruikelijke transacties gemeld worden. Hierbij kan de dga van een bv aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van de bv. Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme…

Lees meer

Btw-tip! Spaaracties: let op de btw

26 november 2019

Ondernemers kunnen verschillende manieren bedenken om klanten aan zich te binden. Bijvoorbeeld door gratis zegels te verstrekken die later tegen geld ingewisseld kunnen worden. Ander voorbeeld is het gratis weggeven van een artikel aan de klant wanneer die zich voor…

Lees meer

Einde overgangsrecht saldolijfrente in zicht

26 november 2019

De staatssecretaris van Financiën geeft aan dat het overgangsrecht voor zuivere saldolijfrenten op 31 december 2020 eindigt. Dit overgangsrecht is met de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 geïntroduceerd. Voor een verlenging ziet de staatssecretaris geen aanleiding. Met de inwerkingtreding…

Lees meer

Hoe viert u een fiscaal vriendelijk sinterklaasfeest?

26 november 2019

Sinterklaas is afgelopen weekend in ons land aangekomen. Bezoekt hij ook dit jaar weer uw bedrijf om de kinderen van uw werknemers te trakteren? Of trakteert hij uw werknemers? Doe dit dan fiscaal vriendelijk. Op de werkplek? De bijdrage van…

Lees meer

Nieuwe subsidieregeling voor scholing bij mkb

26 november 2019

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing, namelijk via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Hiermee is structureel € 48 miljoen gemoeid. Ook landbouw, horeca en recreatiesector Ook grotere bedrijven in de landbouw-,…

Lees meer

Pas vanaf 2020 op met concernregeling werkkostenregeling

26 november 2019

Als u meerdere bv’s heeft en de werkkostenregeling gebruikt, kunt u ook de concernregeling toepassen. Vanaf volgend jaar moet u hiermee wel oppassen, anders doet u zichzelf wellicht tekort. Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan…

Lees meer

WAB: nieuwe regels oproepkrachten

26 november 2019

Per 1 januari 2020 treedt een groot deel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, waaronder de regels voor oproepkrachten en oproepovereenkomsten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Een oproepovereenkomst In de nieuwe wet is er sprake van een…

Lees meer

Ook afvalstoffenheffing bij leegstand bedrijfspand

14 november 2019

Voor het verwijderen van huishoudelijk afval, mag een gemeente afvalstoffenheffing in rekening brengen. Dit mag ook bij leegstand van een gebouw. Of er daadwerkelijk afval wordt aangeboden, blijkt namelijk niet van belang. Gebruiker belastingplichtig Volgens de Verordening op de heffing…

Lees meer