CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Het cafetariamodel en de werkkostenregeling

29 mei 2019

Het cafetariamodel maakt arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk. Werknemers kunnen kiezen wat er het beste bij hen past. Hoe kan de werkkostenregeling in dat model ingezet worden? Cafetariamodel? Stel, u wilt uw arbeidsvoorwaardenpakket optimaal afstemmen op de wensen van uw werknemers. Dat kan…

Lees meer

Energiebesparing rapporteren voor 1 juli

29 mei 2019

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektra of meer dan 25.000 m3 aan aardgas gebruiken, moeten verplicht energiebesparende maatregelen treffen. Ook moeten ze deze maatregelen voor 1 juli van dit jaar melden. Bedrijven die dit niet doen, riskeren een…

Lees meer

Advocaatkosten voor werknemer niet aftrekbaar

29 mei 2019

Werknemers kunnen de kosten van een ingeschakelde advocaat bij een ontslagprocedure niet in aftrek op het inkomen brengen. Dit standpunt is onlangs nog bevestigd door het gerechtshof in Den Bosch. Verliesverrekening In de zaak die speelde voor het Hof had…

Lees meer

Forse stijging tarieven bzm per 1 juli

28 mei 2019

Transporteurs moeten rekening houden met een forse stijging van de tarieven van de bzm (belasting zware motorrijtuigen). De hogere tarieven gaan per 1 juli van dit jaar in. Wanneer bzm? U betaalt alleen bzm als u uw vrachtauto(combinatie) op de…

Lees meer

Schenkvrijstelling eigen woning: spreiden?

23 mei 2019

Dit jaar kan belastingvrij een bedrag van € 102.010 worden geschonken indien de verkrijger de schenking gebruikt voor een eigen woning. De schenking kan onder voorwaarden worden gespreid over drie jaren. Dit was in het jaar 2013 nog niet mogelijk,…

Lees meer

Winst doorverkochte woningen belast bij dga

23 mei 2019

Als u als particulier een woning met winst verkoopt, is deze winst niet belast. Dat is anders als er sprake is van het rendabel maken van vermogen en duidelijk is dat dit gebeurt op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer…

Lees meer

Btw-tip! Verkoopt u reisdiensten? Let op de reisbureauregeling

23 mei 2019

Ondernemers die reizen verkopen en ondernemers die vakantieaccommodaties verhuren, moeten onder voorwaarden de reisbureauregeling toepassen. Door een eerdere rechtspraak van het Europese Hof is de toepassing van de reisbureauregeling verruimd, waardoor ondernemers nog eerder dan voorheen de reisbureauregeling moeten toepassen.…

Lees meer

Fiscale vrijstelling letselschadevergoeding box 3?

23 mei 2019

Er komt onderzoek naar een mogelijke fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen in box 3. Dit schrijft staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. Letselschadevergoeding onbelast? In de brief staat dat een eenmalige uitkering van een letselschadevergoeding niet belast…

Lees meer

Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten

20 mei 2019

Het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans' (WAB) heeft ook gevolgen voor de ketenregeling bij tijdelijke arbeidscontracten. De huidige maximumtermijn van twee jaar wordt weer drie jaar. Hoe kunt u hier nu al op inspelen? Wat houdt de wijziging in? De…

Lees meer

Verhuren tuinbouwkas, waardestijging ondergrond belast?

20 mei 2019

Vanaf het moment dat een tuinbouwkas niet meer in het bedrijf wordt gebruikt maar is verhuurd, is de waardestijging van de ondergrond niet langer onbelast. Hoe zit dat met de landbouwvrijstelling? U weet het wel: als u als tuinder bedrijfsgrond…

Lees meer