Nieuws

Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten

20 mei 2019

Het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans' (WAB) heeft ook gevolgen voor de ketenregeling bij tijdelijke arbeidscontracten. De huidige maximumtermijn van twee jaar wordt weer drie jaar. Hoe kunt u hier nu al op inspelen? Wat houdt de wijziging in? De…

Lees meer

Verhuren tuinbouwkas, waardestijging ondergrond belast?

20 mei 2019

Vanaf het moment dat een tuinbouwkas niet meer in het bedrijf wordt gebruikt maar is verhuurd, is de waardestijging van de ondergrond niet langer onbelast. Hoe zit dat met de landbouwvrijstelling? U weet het wel: als u als tuinder bedrijfsgrond…

Lees meer

Wanneer kunt u zich beroepen op legessanctie?

20 mei 2019

Gemeentes stellen de bestemming van de gemeentelijke grond vast via een bestemmingsplan. Dit plan moet in beginsel iedere tien jaar worden vernieuwd. Is dit niet gebeurd, dan volgt er een legessanctie tot er een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Legessanctie De…

Lees meer

Opletten met bezitseis BOR

16 mei 2019

Bij het erven of schenken van een onderneming kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Bij het voldoen aan de bezitseis gaat het nog wel eens fout! De BOR in het kort De bedrijfsopvolgingsregeling is een vrijstelling…

Lees meer

Niet-aftrekbare btw zakenauto verlaagt winst

16 mei 2019

Als u in een auto van de zaak rijdt, krijgt u met de bekende bijtelling te maken. Ook mag u vanwege het privégebruik niet alle btw aftrekken. Maar de niet-aftrekbare btw mag u wel weer ten laste van de winst…

Lees meer

Recht op hypotheekrenteaftrek? Akte goed bewaren!

16 mei 2019

Voor de aftrek van hypotheekrente stelt de fiscus een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat u moet kunnen bewijzen dat het geleende geld daadwerkelijk gebruikt is voor de aanschaf of bijvoorbeeld ook voor het verbouwen van de eigen woning. Dit…

Lees meer

Wanneer valt een wilsrecht in box 3?

16 mei 2019

In box 3 zijn onze bezittingen belast, onder aftrek van onze schulden. Ook zogenaamde wilsrechten behoren daartoe. Wat is een wilsrecht en vanaf welk moment heeft een dergelijk recht waarde? Wat is een wilsrecht? Als het wijzigen van een rechtstoestand…

Lees meer

Pand minder waard door mogelijke horizonvervuiling?

16 mei 2019

Windmolens voorzien in toenemende mate in onze energiebehoefte. Aan windmolens zitten voor omwonenden echter ook verschillende nadelen vast, die zelfs kunnen leiden tot een lagere WOZ-waarde van hun huis of bedrijfspand. Een lagere WOZ-waarde is zelfs mogelijk als de plaatsing…

Lees meer

Overgangsrecht voor onderhoud monument

14 mei 2019

De fiscale aftrek van kosten voor monumentenpanden is dit jaar vervangen door een subsidie. Een gevolg hiervan is dat voor onderhoudskosten die geen betrekking hebben op het monument, niet langer een financiële bijdrage kan worden ontvangen. Er is wel overgangsrecht.…

Lees meer

Geen hogere KIA voor vof

14 mei 2019

Als een vennootschap onder firma (vof) recht heeft op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA) krijgt iedere vennoot een evenredig deel. Als er bij de berekening van uit wordt gegaan dat iedere vennoot voor een evenredig deel heeft geïnvesteerd, kan…

Lees meer