CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

TONK-loketten per 1 maart open

05 maart 2021

Naar verwachting hebben gemeenten de loketten waar de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kan worden aangevraagd, per 1 maart geopend. Dat is wel per gemeente verschillend, bij sommige duurt het langer. De TONK kan tot 30 juni 2021 worden aangevraagd.…

Lees meer

Vraag op tijd subsidie SLIM aan

02 maart 2021

De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) die in 2020 werd geïntroduceerd, geldt ook in 2021. Aangezien er zeer korte aanvraagperiodes gelden, is het voor organisaties van belang zich goed voor te bereiden. Aanvraagmomenten Mkb-werkgevers kunnen dit jaar op…

Lees meer

Niet de juiste SBI-code? Misschien toch TVL

02 maart 2021

Onder druk van de rechter heeft de staatssecretaris van EZK besloten om de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) toch te verstrekken aan drie ondernemers die niet aan de eisen over de SBI-code voldoen. Het is nog onduidelijk of ook andere…

Lees meer

Maximale vergoeding TVL omhoog

01 maart 2021

De maximale vergoeding voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 voor door corona getroffen bedrijven ter compensatie van de vaste lasten, de TVL, gaat omhoog. Dit hebben de bewindsleden van het ministerie van EZK aan de Tweede Kamer laten…

Lees meer

De fietsregeling en de investeringsaftrek

26 februari 2021

De nieuwe regeling voor de fiets de zaak maakt een eind aan allerlei administratieve ballast door de invoering van een vast bijtellingspercentage van 7%. In deze bijdrage hebben we het over de vraag welke investeringsaftrek u voor een fiets van…

Lees meer

Estate planning advieswijzer 2021

25 februari 2021

Gaat uw kind studeren, een huis kopen of heeft hij net zijn baan verloren? Dan kan uw kind wel een financieel ruggensteuntje gebruiken. Of misschien wil uw kind een langgekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van…

Lees meer

Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd

24 februari 2021

Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen. Voor het indienen van de aanvraag voor de definitieve vaststelling NOW 1.0 is de termijn verlengd naar 31 oktober 2021. Dit…

Lees meer

Eigen woning advieswijzer 2021

23 februari 2021

Voor de eigen woning gelden duidelijke, strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (43% in 2021).…

Lees meer

Publicatieplicht ANBI ook via CBF-Erkenningspaspoort

23 februari 2021

Sinds 1 januari 2021 moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) voor de publicatieplicht gebruikmaken van standaardformulieren voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Heeft uw organisatie een erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)? Dan kunt…

Lees meer

Is bezwaar WOZ-waarde in uw geval nuttig?

22 februari 2021

Binnenkort valt de WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van uw woning weer op de mat. Vindt u de WOZ-waarde te hoog en overweegt u bezwaar te maken? Dan is het aan te raden eerst na te gaan óf het maken…

Lees meer