Voorkom belastingrente en verzoek tijdig om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting

06 maart 2024

Het belang om via de Belastingdienst een voorlopige aanslag aan te vragen is toegenomen vanwege de stijgende belastingrente. Dit geldt voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Via dit bericht willen wij u informeren:

Waarom een voorlopige aanslag?

Indien vanaf 1 juli 2024 u en/of uw vennootschap inkomstenbelasting respectievelijk vennootschapsbelasting over het belastingjaar 2023 verschuldigd bent en de belastingheffing vóór deze datum nog niet is afgedragen, bent u belastingrente verschuldigd.

Door de verschuldigde belasting met een voorlopige aanslag tijdig (lees: vóór 1 juli 2024) af te dragen, kunt u belastingrente beperken dan wel voorkomen. U dient hiervoor bij de Belastingdienst een verzoek om een (nadere) voorlopige aanslag in te dienen. Bij het indienen van de aangifte wordt de betaalde belasting vervolgens verrekend. Heeft u te veel betaald, ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug. Bent u nog belastingheffing verschuldigd, dan bent u belastingrente verschuldigd over de nog af te dragen belasting.

Wat is de hoogte van de belastingrente?

Per 1 januari jl. is de belastingrente voor de inkomstenbelasting vastgesteld op 7,5% en voor de vennootschapsbelasting op 10%. Vanwege de hoogte van de belastingrente adviseren wij u tijdig uw voorlopige aanslag(en) te controleren en indien nodig tijdig te verzoeken om een wijziging.

Wij adviseren u om uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het belastingjaar te verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag om zo belastingrente te beperken dan wel te voorkomen. Voor het belastingjaar 2023 geldt dan dat uiterlijk eind april 2024 een verzoek om wijziging gedaan dient te worden.

Het verzoeken om (nadere) voorlopige aanslagen en vermindering ervan is overigens niet onbeperkt en is beperkt tot maximaal drie verzoeken.

Ondersteuning door RSW Accountants + Adviseurs

RSW Accountants + Adviseurs kan u uiteraard ondersteunen bij de beoordeling van de hoogte van de voorlopige aanslag, bij het verzoeken om een (nadere) voorlopige aanslag of om vermindering van de voorlopige aanslag. Wij vernemen dit graag tijdig van u.

Mocht u vragen hebben over de voorlopige aanslag, een voorlopige aanslag willen indienen of laten beoordelen of een voorlopige aanslag voor uw situatie is vereist, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of uw fiscaal adviseur.

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.