CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Tozo ook voor ondernemers grensstreek en AOW’ers

28 april 2020

Ondernemers die in Nederland wonen maar elders in de EU hun bedrijf hebben of andersom, kunnen voor een deel gebruik maken van de Tozo-regeling. Ook AOW’ers kunnen voortaan in aanmerking komen voor ondersteuning via de Tozo-regeling. Dit heeft staatssecretaris Van…

Lees meer

Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers

24 april 2020

Het kabinet gaat nogmaals extra fiscale steunmaatregelen treffen om vooral voor ondernemers de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. De zes betreffende maatregelen zijn vrijdag 24 april bekend gemaakt. Lager gebruikelijk loon dga Als dga bent u verplicht een…

Lees meer

NOW niet verrekenen met loonkostensubsidie LKS

24 april 2020

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling hoeft niet te worden verminderd met een eventuele loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking (LKS). Dit heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. NOW-regeling Via de NOW-regeling kunnen…

Lees meer

Per 1 juli subsidie particulier bij aanschaf elektrische auto?

24 april 2020

Vanaf 1 juli dit jaar kunnen particulieren subsidie krijgen bij aanschaf van een nieuwe en gebruikte elektrische auto. De subsidie voor een nieuwe elektrische auto wordt € 4.000. Voor een gebruikte, is de hoogte van de subsidie € 2.000, zo…

Lees meer

NOW-regeling verruimd voor concerns

23 april 2020

De NOW-regeling wordt verruimd voor concerns. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen onder voorwaarden toch de NOW aanvragen. Dit heeft minister Koolmees van het…

Lees meer

Hoe bereken je als starter omzetdaling voor de NOW?

23 april 2020

De NOW compenseert ondernemers voor een deel van de loonkosten als door de coronacrisis minder omzet wordt gedraaid. Ook als starter kunt van de NOW gebruikmaken. U moet wel uw omzetderving afwijkend berekenen. Omzetverlies De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie…

Lees meer

Vergoeding kinderopvang uiterlijk in juli uitbetaald

23 april 2020

De vergoeding die ouders krijgen vanwege de sluiting van de kinderopvang, wordt uiterlijk in juli van dit jaar uitbetaald. De sluiting is één van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De compensatie heeft betrekking op de periode…

Lees meer

NOW-regeling ook voor andere omzetschade dan corona

23 april 2020

Of het omzetverlies het gevolg is van het coronavirus, doet niet langer ter zake. Ook omzetverlies dat een andere oorzaak heeft, wordt gecompenseerd via de NOW-regeling. Te denken valt aan de PFAS- en stikstofmaatregelen. NOW-regeling De NOW-regeling vergoedt tot 90%…

Lees meer

Garantie Ondernemersfinanciering verlengd

22 april 2020

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Deze regeling zou oorspronkelijk per 1 juli van dit jaar vervallen, maar wordt verlengd tot 1 april volgend jaar. Sneller uitsluitsel Staatssecretaris…

Lees meer

Brengt u privégeld mee in een huwelijk, van wie is dat dan

22 april 2020

Stel, u bent gehuwd in gemeenschap van goederen en u beschikt over privégelden. Dit kan bijvoorbeeld geld zijn dat u geërfd hebt of geschonken hebt gekregen. Van wie is dat geld dan? Van u alleen of van u beiden? Wanneer…

Lees meer