CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Transitievergoeding: wat zijn de regels?

09 juni 2020

Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels? Recht op transitievergoeding Wanneer moet een werkgever een transitievergoeding betalen? Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben werknemers vanaf de eerste…

Lees meer

Inkomsten uit Airbnb toch belast?

08 juni 2020

Wereldwijd verdienen vele duizenden personen door verhuur van hun woning of enkele kamers een aardig centje bij. In Nederland staat daarbij de vraag centraal of deze inkomsten belast zijn. De adviseur van de Hoge Raad vindt van wel, zo bleek…

Lees meer

Extra wijzigingen tweede steunpakket corona

05 juni 2020

Zodra er meer bekend is over de regelgeving van het tweede steunpakket wordt dit bericht uitgebreid. U kunt de nieuwsbrief corona versie juni ook hier downloaden.   Extra wijzigingen tweede steunpakket corona De inkt van het tweede steunpakket voor ondernemers…

Lees meer

Toch steunmaatregel voor flexwerkers

05 juni 2020

Er komt toch een steunmaatregel voor flexwerkers. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten, TOFA, is bedoeld voor flexibele arbeidskrachten die als gevolg van de coronacrisis hun werk verloren hebben en geen recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering. Het gaat…

Lees meer

Wat houdt de nieuwe vereenvoudigde Wajong in?

04 juni 2020

Op 26 mei jongsleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de Wajong. De drie regelingen die er nu zijn, worden samengevoegd tot één nieuwe regeling. Uitgangspunt is dat werken moet lonen. Huidige regelingen De Wajong…

Lees meer

Fiscale coronamaatregel grensarbeiders verlengd

04 juni 2020

De fiscale behandeling van grensarbeiders die als gevolg van het coronavirus momenteel thuis werken, is verlengd tot en met 30 juni. Dit betekent dat de thuiswerkdagen mogen worden gezien als arbeid in het land waar de grensarbeider normaal gesproken zou…

Lees meer

Extra steun culturele sector van € 300 miljoen

03 juni 2020

Een van de sectoren die hard getroffen wordt door het coronavirus, is de culturele sector. Daarom heeft het kabinet, naast de generieke steunmaatregelen, voor deze sector € 300 miljoen aan extra steun toegezegd. Onderverdeling De steun aan de culturele sector…

Lees meer

Oordeel RDW geeft geen fiscale zekerheid voor bestelauto

03 juni 2020

Voor bestelauto’s bestaat enkele fiscale voordelen. Uw auto moet dan wel aan de fiscale eisen voldoen. Of de RDW uw auto als bestelauto heeft aangemerkt, is dan niet van belang. Fiscale voordelen De fiscale voordelen voor een bestelauto bestaan voor…

Lees meer

Schuldsanering vaker mogelijk door wijziging faillissementswet

03 juni 2020

De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met een belangrijke wijziging in de faillissementswet. Hierdoor wordt het voortaan mogelijk een schuldsanering door te voeren, ook als niet alle schuldeisers akkoord gaan. In beginsel gezonde bedrijven De aanpassing is met name…

Lees meer

Is een papieren schenking straks nog interessant?

02 juni 2020

Schenken onder schuldigerkenning, beter bekend als de papieren schenking, is een veel gebruikte manier om erfbelasting te besparen. Het is echter de vraag of de papieren schenking belastingtechnisch met de voorgestelde wijzigingen van box 3 per 2022 nog interessant is.…

Lees meer