CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Het kiezen van een incassobureau, waar let je op?

12 augustus 2021

Openstaande facturen zijn voor veel ondernemers een grote bron van ergernis. Als de klant blijft weigeren om de factuur te voldoen, kan het inschakelen van een incassobureau uitkomst bieden. Waar moet u op letten? Incassobureaus werken vaak op basis van…

Lees meer

Arbeidsverleden bij bepaling transitievergoeding

10 augustus 2021

Stel nu dat een werknemer zelf zijn dienstverband opzegt, ergens anders gaat werken en korte tijd later weer bij de werkgever terugkeert. Hoe moet dan de transitievergoeding worden berekend als dit laatste dienstverband ten einde komt? Moet worden uitgegaan van…

Lees meer

Lagere btw-correctie privégebruik auto mogelijk?

09 augustus 2021

Statistische gegevens kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat het vaste forfaitaire percentage om het privégebruik auto vast te stellen, te hoog is. Dat heeft de Hoge Raad eerder geoordeeld. Een ondernemer die hiervan gebruik wilde maken, werd echter…

Lees meer

Subsidieregeling ‘NL leert door’ voortgezet

05 augustus 2021

Via de subsidieregeling ‘NL leert door’ kan ook dit jaar subsidie worden aangevraagd voor het aanbieden van (online) scholing. Doel is een bijdrage te leveren aan het behoud van werk of het versterken van de arbeidsmarktpositie van werkenden en niet-werkenden.…

Lees meer

Vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 van start

02 augustus 2021

In de eerste week van augustus start de vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste kwartaal van 2021. Ondernemers krijgen van de RVO een e-mail om een vaststellingsverzoek in te dienen met de werkelijke omzetcijfers. TVL eerste…

Lees meer

Belastingheffing box 3 buitensporige last?

29 juli 2021

Als u moet interen op uw vermogen om de verschuldigde belasting te kunnen betalen, is dit een aanwijzing dat er sprake kan zijn van een zogenaamde buitensporige last. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. De zaak…

Lees meer

Inwerkingtreding beperking verliesverrekening per 2022

29 juli 2021

De verliesverrekening in de vennootschapsbelasting verandert per 1 januari 2022. Vanaf 1 januari 2022 worden verliezen namelijk onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Echter, er geldt de beperking dat verliezen in een jaar tot een bedrag van € 1 miljoen volledig verrekend mogen…

Lees meer

Lager gebruikelijk loon dan minimumloon mogelijk

28 juli 2021

De Belastingdienst is niet langer van mening dat het gebruikelijk loon van de dga van een bv onder alle omstandigheden minstens gelijk moet zijn aan het minimumloon. Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld…

Lees meer

Mandatory Disclosure Richtlijn (MDR: ook wel DAC 6)

27 juli 2021

Met ingang van 1 januari 2021 moeten intermediairs, zoals accountants en fiscalisten, bepaalde ‘potentieel agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies’ melden bij de Belastingdienst. De richtlijn is een Europees product van de voortgaande strijd tegen belastingontwijking en zogenaamde grondslaguitholling en vindt zijn oorsprong…

Lees meer

Aanvragen tegemoetkoming NOW zesde aanvraagperiode

26 juli 2021

Van 5 juli 2021 tot en met 30 september 2021 is het voor werkgevers mogelijk een aanvraag in te dienen voor de zesde periode van de NOW. De aanvraag verloopt via de website van UWV. De zesde periode NOW voorziet…

Lees meer