CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Deadline aanvraag TOGS: vrijdag 26 juni!

19 juni 2020

De tegemoetkoming van € 4.000 voor specifieke sectoren die door het coronavirus getroffen zijn, de TOGS, is inmiddels voor flink wat sectoren beschikbaar. Ondernemers moeten wel opschieten met hun aanvraag, want de termijn sluit vrijdag 26 juni om 17.00 uur.…

Lees meer

Verlengen bijzonder uitstel betalen belasting vanaf 29 juni ook online

19 juni 2020

Heeft u vanwege de coronacrisis in maart bijzonder uitstel van betaling voor uw belastingschulden aangevraagd, dan verloopt dit binnenkort. Desgewenst kunt u dit uitstel vanaf 29 juni online verlengen. U ontvangt van de Belastingdienst tijdig een brief dat uw uitstel…

Lees meer

Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast!

18 juni 2020

Voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij u in dienst waren en geen oproepcontract hebben, mag u de lage WW-premie betalen. U moet de arbeidsovereenkomst dan wel vóór 1 juli schriftelijk vastleggen. Lage WW-premie De…

Lees meer

Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023

18 juni 2020

Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv, gaan hierover belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan eerder was gepland, namelijk per 2023. Lenen bij eigen bv Lenen bij de…

Lees meer

Toch vergoeding kosten eHerkenning

17 juni 2020

Ondernemers krijgen toch een vergoeding voor de kosten van eHerkenning. Deze compensatie gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in. De tegemoetkoming bedraagt circa € 24 per jaar en kan vanaf augustus 2020 bij RVO.nl worden aangevraagd. Financiële compensatie…

Lees meer

Advieswijzer Scholing en Personeel 2020

17 juni 2020

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor uw branche. In deze advieswijzer…

Lees meer

Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan

16 juni 2020

Het voornemen van het kabinet een minimumtarief in te voeren voor zzp’ers gaat niet door. Ook het wetsvoorstel voor een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van minimaal € 75 is van de baan. Onuitvoerbaar Reden om de voorstellen niet…

Lees meer

Tot 1 oktober aanvraag uitstel van betaling belasting

16 juni 2020

Vanwege de coronacrisis kunt u voor de meeste belastingschulden uitstel van betaling krijgen. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020. Voor welke belastingen is uitstel mogelijk? Uitstel is mogelijk voor de vijf…

Lees meer

Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk?

15 juni 2020

Een werkgever die het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, krijgt altijd te maken met de betaling van de transitievergoeding. Dit kan een dure aangelegenheid zijn. Om het leed wat te verzachten, is het soms mogelijk de betaling van de…

Lees meer

‘Hypotheekrente is geen alimentatie’

12 juni 2020

Bij een echtscheiding zijn goede afspraken met betrekking tot de kosten van de eigen woning en eventuele partneralimentatie fiscaal erg belangrijk. Onjuiste of geen afspraken hierover kunnen u zomaar duizenden euro’s aan aftrek kosten. Aftrek bij echtscheiding? Er bestaat een…

Lees meer