CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Betalingen aan vrijwilligers? Pas de voorwaarden goed toe!

09 april 2018

Veel verenigingen en stichtingen betalen hun vrijwilligers, zonder inhouding van loonheffingen. Blijkt achteraf dat de stichting of vereniging vennootschapsbelastingplichtig is, dan loopt de vereniging of stichting het risico op naheffingen omdat de vrijwilligersregeling in de loonbelasting ten onrechte is toegepast.…

Lees meer

Rijksbijdrage van invloed op aftrek btw?

05 april 2018

Voor het uitvoeren van bepaalde taken kunnen organisaties rijksbijdragen ontvangen. De vraag is of deze bijdragen van invloed zijn op de aftrek van btw, als de betreffende organisatie zowel vrijgestelde als belaste prestaties levert. Vrijgestelde en belaste prestaties Organisaties die…

Lees meer

Fiscus gaat belastingtelefoon verbeteren

05 april 2018

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de belastingtelefoon nog te wensen overlaat. Vandaar dat de Belastingdienst een aantal maatregelen neemt om deze kwaliteit te verbeteren. Kwaliteit onvoldoende Met name de Consumentenbond test de kwaliteit van de belastingtelefoon regelmatig.…

Lees meer

Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet AVG

04 april 2018

Duizenden sportverenigingen zijn nog niet klaar voor de nieuwe privacywet AVG die per 25 mei van kracht wordt. Daarbij komt dat bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn als binnen de club een en ander niet op orde is, zo meldde eerder het…

Lees meer

Kennissessies AVG

04 april 2018

Afgelopen dinsdag 27 maart hebben we twee kennissessies gehad over de nieuwe AVG wetgeving voor een aantal van onze klanten.  Beide bijeenkomsten waren druk bezocht. Met in totaal 120 bezoekers waren beide sessies helemaal vol. De presentaties waren verzorgd door…

Lees meer

Voorkom schade van werknemers. Wat zijn de risico’s?

04 april 2018

Hebt u personeel in dienst? Check eens of er risico voor het oplopen van schade bestaat. U en uw werknemer hebben daar beiden baat bij. Als werkgever moet u voor een veilige werkomgeving zorgen. Dat betekent onder andere dat u…

Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2018

03 april 2018

Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscale aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er…

Lees meer

Geen begroting? Geen BIZ-heffing!

03 april 2018

Als de gemeente een winkelcentrum of bedrijvengebied wil verbeteren, kan hiervoor een BIZ-heffing worden ingevoerd. Dan moet echter wel vaststaan dat de heffing ook daadwerkelijk voor het beoogde doel wordt gebruikt, anders gaat de heffing niet door. Free riders Een…

Lees meer

Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw?

30 maart 2018

De adviseur van de Hoge Raad vindt het onjuist dat betaalde lijfrentepremies niet in mindering komen op de verschuldigde premie voor de Zvw. Hierdoor worden zelfstandigen bij hun pensioenopbouw achtergesteld bij werknemers. Rechter moet ingrijpen De adviseur vindt dan ook…

Lees meer

Makkelijker exportkrediet voor afnemers

30 maart 2018

Exporteurs kunnen voortaan hun afnemers makkelijker krediet verstrekken. Dit als gevolg van een overeenkomst die de overheid heeft gesloten met de BNG Bank en de NWB Bank. Aanbieden financiering Beide banken hebben in de overeenkomst toegezegd goedkope leningen aan te…

Lees meer