Op 3 december verhuist ons kantoor in Asten naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Nieuws

Winst- en omzetgroei daalt voor specialistische zakelijke diensten

23 mei 2018

In de specialistische zakelijke dienstverlening namen de omzet en de winst in 2017 toe, maar de groei was beduidend minder sterk dan een jaar eerder. De brutomarge nam af van 11% naar 6%. Daarmee bleef de branche achter bij het…

Lees meer

Medische zorg zet opgaande lijn voort

23 mei 2018

De medische zorg zag de omzetgroei in 2017 versnellen van 6% naar bijna 10%. Daarmee presteerde de branche beter dan het landelijk gemiddelde van 8%. Ondanks een bovengemiddelde stijging van de personeelskosten trok de winstgroei aan naar bijna 14%, versus…

Lees meer

Logistiek: winstgroei trekt aan, brede maar beperkte omzetgroei

23 mei 2018

De logistieke sector zag de omzet en winst in 2017 minder hard stijgen dan het mkb-gemiddelde. Er waren echter wel bovengemiddeld veel bedrijven, ruim 70%, die de omzet wisten te stabiliseren of zelfs zagen stijgen. De brutomarge stond onder druk.…

Lees meer

De groei in de industrie trekt weer aan

23 mei 2018

De Nederlandse industrie heeft de wind in de zeilen dankzij de gestegen export en het herstel van de binnenlandse vraag. Na de afvlakkende groei in 2016 heeft de branche in 2017 dan ook weer een sterke winst- en omzetontwikkeling neergezet.…

Lees meer

Horeca laat sterke winstontwikkeling zien

23 mei 2018

De horeca heeft ook in 2017 sterk geprofiteerd van de verbeterde koopkracht. De omzetgroei kwam uit op 8% en werd breed gedragen: het aandeel van horecaondernemers met een stabiele of hogere omzet steeg naar 71%. De winstontwikkeling was met 20%…

Lees meer

De detailhandel kent een relatief matig jaar

23 mei 2018

De detailhandel is in 2017 sterk achtergebleven bij het landelijk gemiddelde. De groei van de omzet stabiliseerde op bijna 6%, maar de winstontwikkeling bedroeg nog niet eens de helft van de stijging van een jaar eerder. De brutomarge nam toe…

Lees meer

De bouwsector laat een bovengemiddelde groei zien

23 mei 2018

De bouw heeft de netto-omzet in 2017 met bijna 13% zien stijgen. Daarmee presteerde de branche opnieuw beduidend beter dan het mkb-gemiddelde (8%) en ook beter dan in 2016. De winstgroei en de ontwikkeling van de brutomarge waren eveneens sterker…

Lees meer

Automotive trekt zich op aan stijging autoverkopen

23 mei 2018

De automotive heeft een zeer goed jaar achter de rug en deed het op veel vlakken beter dan het mkb als geheel. De omzetontwikkeling trok in 2017 opnieuw aan tot 10% (versus bijna 9% in 2016, 5,5% in 2015 en…

Lees meer

Laatste btw-aangifte bij beëindiging onderneming

23 mei 2018

Ondernemers die stoppen met hun bedrijf of dit overdragen, ontvangen een brief van de Belastingdienst dat zij voor de laatste keer btw-aangifte moeten doen. Kamer van Koophandel Ondernemers die stoppen met hun bedrijf, dienen zich uit te laten schrijven bij…

Lees meer

Zorg voor bewijs bij bezwaar per fax

23 mei 2018

Bezwaar en beroep kunt u tegenwoordig meestal ook digitaal indienen, alsmede per fax. Aan het versturen per fax kleven wel de nodige risico's. Zorg daarom dat u voldoende bewijs heeft dat u daadwerkelijk een fax hebt verstuurd. Bewijs van ontvangst…

Lees meer