CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Populariteit rechtsvorm LLP neemt toe

22 maart 2018

In Nederland wordt steeds vaker een LLP opgericht als alternatieve rechtsvorm. De trend is vooral waarneembaar bij advocaten, tandartsen, fiscalisten en accountants, die zich normaal verenigen in maatschappen. Wat is een LLP en hoe komt die tot stand? Een Limited…

Lees meer

Toestemming gebruik foto werknemer

22 maart 2018

Gebruikt u foto's van werknemers voor bijvoorbeeld uw website of een smoelenboek? Dat mag op grond van de privacywetgeving alleen wanneer uw werknemer hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft en de werknemer weet waarvoor hij deze toestemming precies geeft. Zorg…

Lees meer

Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing Box 3

21 maart 2018

Via notarieel schuldig erkende bedragen kunt u de heffing van erfbelasting voorkomen of verminderen. Wat zijn de effecten op box 3 en hoe zit dat bij de ontvanger van de bedragen? Wat zijn notarieel schuldig erkende bedragen? Om erfbelasting te…

Lees meer

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker

21 maart 2018

Een fiets van de zaak is op dit moment niet echt een aantrekkelijke optie voor uw werknemers. Dat komt onder andere door de ingewikkelde berekening van de bijtelling voor het privégebruik van de fiets. Dat kan een stuk eenvoudiger, vindt…

Lees meer

Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal?

20 maart 2018

Als u als dga een lening aan uw bv verstrekt, zijn de fiscale gevolgen afhankelijk van de voorwaarden. Dat geldt ook omgekeerd, bij een lening van de bv aan de dga. Welke gevolgen kunnen er optreden en waar hangt dit…

Lees meer

Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit ook voor liquide middelen?

19 maart 2018

In de Successiewet geldt een belangrijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen, op voorwaarde dat de onderneming ten minste vijf jaar wordt voortgezet. Maar geldt deze bedrijfsoverdrachtsfaciliteit (BOR/BOF) ook voor liquide middelen? Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit Als een onderneming na het overlijden van de ondernemer wordt…

Lees meer

Corrigeer onjuiste btw-aangifte vóór 1 april

16 maart 2018

Heeft u in 2017 te weinig btw aangegeven, corrigeer dit dan vóór 1 april 2018. U betaalt dan geen belastingrente en meestal ook geen boete. Een correctie van € 1.000 of minder kunt u ook in uw eerstvolgende btw-aangifte verwerken.…

Lees meer

Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief?

16 maart 2018

Het kabinet gaat een aantal aftrekposten nog maar in aftrek toelaten tegen het basistarief van, op termijn, 36,93%. Om welke posten gaat het en hoe erg is dat voor u? Belastingherziening Het nieuwe kabinet heeft vele miljarden aan lastenverlichting toegezegd.…

Lees meer

Check de voorlopige berekening LIV

15 maart 2018

Tussen 1 maart en 14 maart 2018 hebben zo'n 94.000 werkgevers van het UWV een voorlopige berekening ontvangen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. U heeft recht op deze tegemoetkoming als u werknemers met een laag loon in dienst heeft. Check…

Lees meer

Nulurencontract: geen arbeid, geen loon?

15 maart 2018

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren dat per week gewerkt wordt. De werkgever kan de werknemer dus oproepen wanneer het uitkomt. In principe geldt: geen arbeid, geen loon, maar per oproep moet…

Lees meer