Op 3 december verhuist ons kantoor in Asten naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Nieuws

Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit ook voor liquide middelen?

19 maart 2018

In de Successiewet geldt een belangrijke vrijstelling voor ondernemingsvermogen, op voorwaarde dat de onderneming ten minste vijf jaar wordt voortgezet. Maar geldt deze bedrijfsoverdrachtsfaciliteit (BOR/BOF) ook voor liquide middelen? Bedrijfsoverdrachtsfaciliteit Als een onderneming na het overlijden van de ondernemer wordt…

Lees meer

Corrigeer onjuiste btw-aangifte vóór 1 april

16 maart 2018

Heeft u in 2017 te weinig btw aangegeven, corrigeer dit dan vóór 1 april 2018. U betaalt dan geen belastingrente en meestal ook geen boete. Een correctie van € 1.000 of minder kunt u ook in uw eerstvolgende btw-aangifte verwerken.…

Lees meer

Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief?

16 maart 2018

Het kabinet gaat een aantal aftrekposten nog maar in aftrek toelaten tegen het basistarief van, op termijn, 36,93%. Om welke posten gaat het en hoe erg is dat voor u? Belastingherziening Het nieuwe kabinet heeft vele miljarden aan lastenverlichting toegezegd.…

Lees meer

Check de voorlopige berekening LIV

15 maart 2018

Tussen 1 maart en 14 maart 2018 hebben zo'n 94.000 werkgevers van het UWV een voorlopige berekening ontvangen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. U heeft recht op deze tegemoetkoming als u werknemers met een laag loon in dienst heeft. Check…

Lees meer

Nulurencontract: geen arbeid, geen loon?

15 maart 2018

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren dat per week gewerkt wordt. De werkgever kan de werknemer dus oproepen wanneer het uitkomt. In principe geldt: geen arbeid, geen loon, maar per oproep moet…

Lees meer

Nieuwe regels bij telefonisch bezwaar Belastingdienst

14 maart 2018

Het telefonisch afhandelen van bezwaren bij de Belastingdienst is gebonden aan diverse voorwaarden. Deze zijn onlangs gewijzigd. Wat betekent dit als u in bezwaar gaat? In bezwaar Als u het niet met een beslissing van de inspecteur eens bent, kunt…

Lees meer

Deadline WBSO: geef de gerealiseerde S&O-uren op tijd door!

14 maart 2018

Heeft u in 2017 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bent u hier nog niet aan toegekomen,…

Lees meer

Automatische pensioenverdeling na scheiding in de maak

13 maart 2018

In de toekomst wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen bij echtscheiding automatisch verdeeld. Zo krijgen beide ex-partners meer regie over hun eigen financiële planning. Ook ontstaat zo een beter overzicht van hoeveel pensioen men uiteindelijk kan verwachten. Echtscheiding en…

Lees meer

Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract?

13 maart 2018

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en Zekerheid (WwZ) in januari 2015, is een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer toegestaan. Hierop is één uitzondering gemaakt, namelijk in het geval de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft waardoor een…

Lees meer

Compensatieregeling vrouwelijke zzp’er met kind

12 maart 2018

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u in die tijd een kind gekregen? Dan komt u in aanmerking voor een compensatie van € 5.600. Deze is vanaf 15 mei 2018 en vóór…

Lees meer