Nieuws

Automotive worstelt met marges

07 juni 2019

Ondanks de stijging van de verkoop van nieuwe personenauto’s heeft de automotive een matig jaar achter de rug. De omzetgroei kwam in 2018 met ruim 2% beduidend lager uit dan de ruim 10% in 2017 en het landelijk gemiddelde van…

Lees meer

Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni

06 juni 2019

Heeft u leerlingen of studenten in dienst waarvoor u in aanmerking komt voor een subsidie praktijkleren? Vraag dan tijdig deze subsidie aan. De aanvraag voor het studiejaar 2018/2019 kunt u indienen vanaf 2 juni jongstleden 9.00 uur. De subsidie bedraagt…

Lees meer

Wel of niet sparen in de bv?

06 juni 2019

Uw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaalt u meer belasting naarmate uw vermogen groter is. Is sparen en beleggen in de bv dan een betere oplossing? Heffing in box 3 De belasting…

Lees meer

Zeer sterke winstontwikkeling in 2018 voor industrie

06 juni 2019

De Nederlandse industrie heeft in 2018 op vele fronten opnieuw een sterke, positieve ontwikkeling laten zien. De toename van de export, investeringen en consumptie gaven de branche een stevige impuls. De omzet groeide met bijna 9% en de winst met…

Lees meer

Hoge personeelskosten drukken resultaten 2018 medische zorg

06 juni 2019

De zorg wist in 2018 verder door te groeien, maar minder sterk dan in het voorgaande jaar. De omzetgroei kwam uit op 8,6%, tegenover 9,7% een jaar eerder. Daarmee bleef de branche achter bij het landelijk gemiddelde van 9,6%. De…

Lees meer

Grote onderlinge verschillen resultaten detailhandel 2018

05 juni 2019

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename zien dan een jaar eerder. De…

Lees meer

Btw holding niet zonder meer aftrekbaar

05 juni 2019

Bij holdingmaatschappijen is de aftrek van btw afhankelijk van de vraag of zo'n maatschappij als ondernemer is aan te merken dan wel deel kan uitmaken van een fiscale eenheid. Over het algemeen kan worden gezegd dat een holding die niets…

Lees meer

Sterke groei logistiek 2018 ondanks fors hogere kosten

05 juni 2019

De logistieke sector heeft de omzet en winst in 2018 sterker zien stijgen dan in het voorgaande jaar, ondanks een forse toename van de bedrijfskosten. Ook de brutomarge liet een sterke verbetering zien. De binnenvaart had een belangrijk aandeel in…

Lees meer

Ondernemersactiviteiten moeten aantoonbaar zijn

04 juni 2019

Als ondernemer heeft u in beginsel recht op tal van ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Dat u ondernemer bent, moet u wel aannemelijk kunnen maken, met name bij een geringe omzet. Nog steeds ondernemer? In een zaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden…

Lees meer

Is een bv de komende jaren fiscaal voordelig?

04 juni 2019

De bv wordt vanaf 2020 vaak extra interessant, want de tarieven vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wijzigen, plus de aftrekposten in box 1 en 2. Kan dit voor een ondernemer reden zijn om de overstap naar een bv te maken? Winst in…

Lees meer