CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Vergoeding kinderopvang uiterlijk in juli uitbetaald

23 april 2020

De vergoeding die ouders krijgen vanwege de sluiting van de kinderopvang, wordt uiterlijk in juli van dit jaar uitbetaald. De sluiting is één van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De compensatie heeft betrekking op de periode…

Lees meer

NOW-regeling ook voor andere omzetschade dan corona

23 april 2020

Of het omzetverlies het gevolg is van het coronavirus, doet niet langer ter zake. Ook omzetverlies dat een andere oorzaak heeft, wordt gecompenseerd via de NOW-regeling. Te denken valt aan de PFAS- en stikstofmaatregelen. NOW-regeling De NOW-regeling vergoedt tot 90%…

Lees meer

Garantie Ondernemersfinanciering verlengd

22 april 2020

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Deze regeling zou oorspronkelijk per 1 juli van dit jaar vervallen, maar wordt verlengd tot 1 april volgend jaar. Sneller uitsluitsel Staatssecretaris…

Lees meer

Brengt u privégeld mee in een huwelijk, van wie is dat dan

22 april 2020

Stel, u bent gehuwd in gemeenschap van goederen en u beschikt over privégelden. Dit kan bijvoorbeeld geld zijn dat u geërfd hebt of geschonken hebt gekregen. Van wie is dat geld dan? Van u alleen of van u beiden? Wanneer…

Lees meer

Extra steun agrarische en culturele sector

21 april 2020

Het kabinet gaat specifieke sectoren in de agrarische en culturele sector financieel ondersteunen vanwege de problemen door het coronavirus. Voor de agrarische sectoren is in totaal € 650 miljoen beschikbaar, voor de culturele sector bedraagt de steun € 300 miljoen.…

Lees meer

Lagere loonsom tijdens NOW? Let op voor correctie achteraf!

21 april 2020

Wat is de consequentie voor de NOW als uw loonsom in de periode maart tot en met mei lager is ten opzichte van de loonsom van januari van dit jaar? Dit kan een flink nadelig effect hebben. Let op, want…

Lees meer

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2020

21 april 2020

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel…

Lees meer

SMS Belastingdienst is vals

21 april 2020

Op dit moment sturen criminelen massaal sms-berichten rond die zogenaamd van de Belastingdienst komen. In de sms is sprake van een openstaande schuld en wordt er gedreigd met conservatoir beslag. Laat u niet misleiden, deze sms is nep. De afzender…

Lees meer

Wat is er voor de ondernemer en arbeider aan de grens?

20 april 2020

Het kabinet heeft eerder maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat grensarbeiders en ondernemers in het grensgebied financieel niet onevenredig zwaar getroffen worden vanwege de coronacrisis. De maatregelen hebben betrekking op de Tozo-regeling (tijdelijke bijstand voor zelfstandig ondernemers), thuiswerkers en op…

Lees meer

TOGS-uitkering van € 4000 vrij van belastingheffing

20 april 2020

Ondernemers die in moeilijkheden verkeren door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming van € 4.000. Deze tegemoetkoming is vrij van belasting, zo heeft het kabinet eerder besloten. Dit wordt verwerkt in het Belastingplan 2021. TOGS-uitkering De Tegemoetkoming…

Lees meer