Op 3 december verhuist ons kantoor in Asten naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Nieuws

Voorkom een boete door te laat melden datalek

20 juli 2021

Bij een beveiligingsincident moet er voortvarend worden gehandeld. Vaak is er nader onderzoek nodig om te kunnen vaststellen of er sprake is van een datalek. Het binnen 72 uur doen van een pro-formamelding bij een mogelijk datalek, kan u een…

Lees meer

Online borrelen, hoe zit het fiscaal?

19 juli 2021

Er wordt, nu corona opnieuw oplaait, weer veel thuis gewerkt. Misschien wilt u iets extra’s voor uw werknemers doen en een online borrel organiseren? Hoe zit dat precies? Online borrel Bij een online borrel stuurt de werkgever zijn werknemers enkele…

Lees meer

Is uw persoonlijke situatie veranderd en heeft u nog een vergeten testament? Let op de gevolgen!

14 juli 2021

Tijdens uw leven kunnen er zich veel veranderingen voordoen. Stel u gaat trouwen en krijgt twee kinderen. Na jaren bent u ook weer gescheiden. Na uw scheiding ontmoet u uw nieuwe liefde. Trouwen voelt niet goed, dus dat blijft achterwege.…

Lees meer

MKB-nieuwsbrief juli

14 juli 2021

De MKB-nieuwsbrief van juli staat weer voor u klaar. We zetten 10x per jaar een interessante mix van de belangrijkste en meest gelezen artikelen voor u klaar in een duidelijk overzicht. De MKB-nieuwsbrief is onderverdeeld in 2 categorieën: coronanieuws en…

Lees meer

Meer uren werken dan vastgelegd? Waar moet u op letten?

14 juli 2021

Ligt het aantal uren dat een werknemer werkt structureel hoger dan overeengekomen? Dan kan een werknemer deze arbeidsomvang afdwingen bij de werkgever. Ook al zijn er andere uren overeengekomen. De wetgever heeft in het Burgerlijk Wetboek een zogenaamd rechtsvermoeden van…

Lees meer

Corona? Geen verdere versoepeling excessief lenen dga

14 juli 2021

Vanaf 2023 mogen dga’s niet meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv. Het wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt, zal niet verder worden versoepeld vanwege de coronacrisis. Dit meldde staatssecretaris Vijlbrief eerder aan de Tweede Kamer. Wet excessief lenen…

Lees meer

Weigert een werknemer een passende functie?

13 juli 2021

Als een werknemer wiens functie is komen te vervallen, niet reageert op een aangeboden passende functie kan dit tot gevolg hebben dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen. Een werknemer wiens functie is komen te…

Lees meer

Bespaar overdrachtsbelasting bij aankoop aandelen

13 juli 2021

Een gerechtshof heeft eerder geoordeeld dat er geen overdrachtsbelasting is verschuldigd over de aankoop van aandelen in een opslagbedrijf. Het gerechtshof vond dat niet was voldaan aan alle voorwaarden om overdrachtsbelasting te heffen. Dat biedt mogelijkheden voor bezwaar. Gebruik in…

Lees meer

Is een werknemer ernstig ziek Dan vervroegd IVA aanvragen

12 juli 2021

In bepaalde situaties hoeft bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet de wachttijd van 104 weken te worden aangehouden, maar kan er een vervroegde IVA-uitkering worden aangevraagd. Voor een vervroegde IVA-uitkering geldt een strenger criterium dan voor een gebruikelijke IVA-uitkering na…

Lees meer

Vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen?

12 juli 2021

Als u zaken aan uw personeel vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, is dit in de regel belast. Maar niet altijd en daarbij kan het verschil maken of u een zaak vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. Maar wat is…

Lees meer