CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Meer tijd voor realisatie SDE+ wegens corona

12 mei 2020

Projecten waarvoor subsidie is verkregen volgens de SDE+-regeling, Stimulering Duurzame Energieproductie, mogen vanwege het coronavirus later worden afgerond. Onder voorwaarden kan de realisatietermijn voor projecten in 2020 worden verlengd met één jaar. SDE+ regeling Met de SDE+ stimuleert het ministerie…

Lees meer

Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling

11 mei 2020

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei in de uitzending van Op1. Volgens…

Lees meer

Nieuwe kredietregeling: Klein Krediet Corona

11 mei 2020

Er komt een nieuwe kredietregeling – de regeling Klein Krediet Corona – voor ondernemers met een beperkte financieringsbehoefte. Dit hebben de bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat eerder bekendgemaakt. Het betreft kredieten tussen de € 10.000 en € 50.000. Klein…

Lees meer

Steun agrarische sector met voorrang aan te vragen

08 mei 2020

De door het kabinet toegezegde steun aan specifieke onderdelen binnen de agrarische sector, kan nu al met voorrang worden aangevraagd. Dit betekent dat hiermee niet gewacht hoeft te worden tot de Europese Commissie haar fiat heeft gegeven. Agrarische sectoren In…

Lees meer

KIA bij samenwerkingsverband verdelen

07 mei 2020

Als een ondernemer in 2020 maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft hij in de eerste plaats recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald hoe deze KIA tussen de deelnemers…

Lees meer

Bestuurder aansprakelijk voor belastingschuld bv?

07 mei 2020

Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de bv. U kunt wel de risico’s beperken. Hoe oordeelde de Hoge Raad hierover? Bestuursaansprakelijkheid Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv,…

Lees meer

Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona

07 mei 2020

Het coronavirus heeft zijn impact op de hele maatschappij. Werkgevers zijn verplicht op grond van de Wet verbetering poortwachter om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar wat nu als u dat als werkgever niet kan, omdat het werk is stilgevallen? Hoe…

Lees meer

Aanpassing NOW-regeling op vier punten

06 mei 2020

De NOW-regeling is op enkele punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie. NOW-regeling De NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens…

Lees meer

Uitgangspunten steun grote maatschappelijk belangrijke bedrijven

06 mei 2020

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer richtlijnen aangegeven die gehanteerd worden voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. De richtlijnen moeten in voorkomende gevallen leiden tot maatwerk. Publiek belang Steun…

Lees meer

Fiscaal akkoord met België over grensarbeiders

06 mei 2020

België en Nederland hebben een akkoord bereikt over de fiscale behandeling van thuiswerkende grensarbeiders.  Thuiswerken vanwege corona Thuiswerken komt momenteel vaak voor als gevolg van het coronavirus. Normaal gesproken wordt belasting geheven in het land waar men werkt. Vanwege het…

Lees meer