CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers

16 oktober 2018

De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Denk daarbij aan het verder verlagen van de Vpb, verlaging van werkgeverslasten op arbeid…

Lees meer

Bouwterrein of niet?

15 oktober 2018

Bij de levering van onroerend zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Die bedraagt 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. Maar in bepaalde gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde samenloopvrijstelling. Samenloopvrijstelling De samenloopvrijstelling brengt met zich mee…

Lees meer

Check waardering onroerend goed bij gebruik taxatiewijzer

12 oktober 2018

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van onroerende zaken maken gemeenten voor bedrijfsmatig onroerend goed onder andere gebruik van taxatiewijzers. Het is verstandig de waardering bij het gebruik van deze taxatiewijzers kritisch te beoordelen. WOZ-beschikking Over enkele maanden vallen de…

Lees meer

Op kenteken zetten bepalend voor BPM

11 oktober 2018

Als u een auto uit het buitenland invoert, moet u BPM betalen. Daarbij is van belang op welk moment wordt bepaald of een auto nieuw of gebruikt is. Voor gebruikte auto's hoeft namelijk maar een deel van de BPM te…

Lees meer

Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan?

11 oktober 2018

Onder bepaalde voorwaarden kan bij overlijden een aanmerkelijk belang in een bv geruisloos naar de erfgenamen worden doorgeschoven. Welke regels gelden er voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen? Doorschuiven is uitstel belastingheffing Bij het doorschuiven…

Lees meer

Laag btw-tarief op elektronische boeken in aantocht

09 oktober 2018

Boeken zijn belast tegen het lage btw-tarief van 6%. Dat geldt niet voor digitale media, zoals elektronische boeken en digitale tijdschriften. Hiervoor geldt het normale tarief van 21%. De EU heeft besloten dat lidstaten ook op bijvoorbeeld elektronische boeken het…

Lees meer

Scholingsaftrek voorlopig gehandhaafd

09 oktober 2018

Het plan om de aftrek voor scholingsuitgaven per 1 januari 2019 te schrappen, is voorlopig van de baan. In het regeerakkoord is afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening. Dan zou ook de scholingsaftrek…

Lees meer

Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur

08 oktober 2018

Als de arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De Hoge Raad heeft nu in een recent arrest geoordeeld dat in sommige gevallen ook een…

Lees meer

Is verhuur van woningdeel belast?

08 oktober 2018

Particulieren verhuren in toenemende mate kamers of een deel van hun woning, bijvoorbeeld via Airbnb, aan toeristen. Zijn de verhuurinkomsten hiervan belast? De staatssecretaris vindt van wel, de rechter van niet. Belast of niet? Onlangs kwam een zaak voor de…

Lees meer

Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog

05 oktober 2018

De onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van werknemers zijn per 1 oktober 2018 verhoogd. De maximumbedragen verschillen per land, stad en regio en zijn te vinden in het Reisbesluit Buitenland. De vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen zijn ongewijzigd. Vaste bedragen Een…

Lees meer