Op 3 december verhuist ons kantoor in Asten naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Nieuws

Goochelen met leningen komt dga duur te staan

30 oktober 2018

Het kabinet wil het lenen bij de eigen bv sterk beperken en gaat daartoe in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel indienen. Dat betekent niet dat een dga nu nog onbeperkt zijn gang kan gaan. Het gegoochel met leningen kwam…

Lees meer

Zzp’er toch ondernemer

30 oktober 2018

Als ondernemer geniet u tal van fiscale voordelen. Maar wanneer bent u als zzp’er fiscaal gezien ondernemer? Fiscale voordelen Het ondernemerschap kent tal van fiscale voordelen. Een belangrijk fiscaal voordeel is de zelfstandigenaftrek van € 7.280. De voorwaarden voor deze…

Lees meer

Telt parkeerterrein mee voor WOZ-waarde?

29 oktober 2018

Huurt u een hotel of andere locatie en hoort bij het bedrijfspand een parkeerterrein dat ook door derden wordt gebruikt? Dan hoeft u onder bepaalde omstandigheden geen onroerendezaakbelasting (OZB) over dat parkeerterrein te betalen. Dit volgt uit een eerdere uitspraak…

Lees meer

Geen aanpassing BPM in 2019

29 oktober 2018

De introductie van een nieuwe meetmethode ten aanzien van de CO2-uitstoot van auto's leidt nog niet tot een hogere BPM. Dit heeft staatssecretaris Snel in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Vrees voor hogere BPM Bij de autohandel…

Lees meer

Verbod privégebruik bestelauto? Op schrift!

25 oktober 2018

Voor een bestelauto kan uw personeel de bekende bijtelling voorkomen door privégebruik te verbieden. U moet dan wel voldoen aan de overige voorwaarden, denk bijvoorbeeld aan schriftelijke vastlegging, anders bent u alsnog de klos. Bijtelling Voor het privégebruik van een…

Lees meer

Zijn uw liquiditeiten voldoende bedrijfsgebonden?

24 oktober 2018

Wel deel van de liquide middelen behoort toe aan de zaak en welk deel is privé? Dat is belangrijk voor de vraag of er meer liquiditeiten op de bankrekening staan dan voor de onderneming noodzakelijk is. Want dat deel –…

Lees meer

Top 5 aftrekposten voor startende ondernemer

24 oktober 2018

Startende ondernemers hebben vaak geen idee welke aftrekposten er allemaal voor ze zijn, zo blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Daardoor laten ze veel geld liggen. Daarom de vijf belangrijkste aftrekposten voor u op een rij. Ondernemers, dus ook starters,…

Lees meer

30%-regeling? Arbeidsovereenkomst bepalend

23 oktober 2018

Werkgevers die uit het buitenland afkomstige werknemers in dienst nemen met een specifieke deskundigheid, kunnen gebruikmaken van de zogenaamde 30%-regeling. Voor de toepassing van deze regeling gelden voorwaarden. Inhoud 30%-regeling De regeling houdt kortweg in dat een werkgever 30% van…

Lees meer

Is er wel of geen dienstbetrekking?

22 oktober 2018

Voor de rechter lag de vraag of er wel of niet sprake was van een dienstbetrekking van een zorgverleenster. De inspecteur vond van wel, de zorgverleenster van niet. Het gerechtshof Amsterdam gaf eerder de zorgverleenster gelijk. Bij een dienstbetrekking moet…

Lees meer

Zijn uw kosten wel zakelijk?

22 oktober 2018

Als ondernemer zijn uw zakelijke kosten aftrekbaar van de winst. Maar wat nu als de inspecteur die zakelijkheid bestrijdt? Welke bewijslast heeft u dan? Uitgangspunt: u beslist Het uitgangspunt bij het maken van kosten is dat u beslist of u…

Lees meer