CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Bereken vakantiegeld over het juiste uurloon!

15 mei 2018

Als werkgever bent u vakantiegeld verschuldigd over het betaalde loon. Meestal wordt dit vakantiegeld uitbetaald in mei over de afgelopen twaalf maanden. Met ingang van 2018 betaalt u als werkgever, anders dan vroeger, ook vakantiegeld over toeslagen wegens bijvoorbeeld overwerk…

Lees meer

Zijn kosten dyslexie aftrekbaar?

14 mei 2018

Wie dyslectisch is, heeft extra veel moeite met taal. Dyscalculie betekent dat moeilijkheden ervaren worden met rekenen. Zijn de kosten om de nadelen van deze ziektes te beperken aftrekbaar als zorgkosten? Aftrek zorgkosten Zorgkosten zijn alleen onder voorwaarden en dan…

Lees meer

Advieswijzer Verlofregelingen 2018

14 mei 2018

Als goed werkgever dient u op de hoogte te zijn van de verlofregelingen voor uw werknemers. In deze advieswijzer wordt nader op de diverse verlofregelingen ingegaan. Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in.…

Lees meer

Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

09 mei 2018

Zorgkosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Die voorwaarden luisteren nauw en dus is het van belang deze voorafgaand aan een behandeling te checken. Genees- en heelkundige hulp Onder anderen de kosten van genees- en heelkundige…

Lees meer

Recreatieondernemer: laag btw-tarief verhuur fiets?

08 mei 2018

Als u toegang biedt tot een recreatiepark of speeltuin, is het lage btw-tarief van 6% van toepassing. Maar geldt dit ook voor extra diensten zoals de verhuur van fietsen en trapkarren? Wanneer 6% btw? Het lage tarief voor uw toegang…

Lees meer

Toeslag kinderopvang toch via ouders

08 mei 2018

De plannen om de toeslag voor kinderopvang niet langer direct uit te betalen aan de ouders, zijn van de baan. Het kabinet gaat op andere wijze voorkomen dat ouders grote bedragen aan teveel ontvangen toeslag terug moeten betalen. Niet via…

Lees meer

Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv

07 mei 2018

Belastingplichtigen met een stamrecht-bv gaan regelmatig de fout in omdat vroegtijdige opnames uit de bv worden gedaan zonder hierover belasting te betalen. Deze middelen worden bijvoorbeeld besteed aan een wereldreis of luxe goederen, zoals een boot. Op het moment dat…

Lees meer

Sancties Wet DBA in aantocht

07 mei 2018

Over enkele weken start de Belastingdienst weer met controles en sancties inzake de Wet DBA. Deze waren opgeschort tot 1 juli 2018 om de markt aan de nieuwe wetgeving te laten wennen. Modelovereenkomsten Opdrachtgevers en opdrachtnemers konden tot voor enige…

Lees meer

AVG-dossier

04 mei 2018

Het is u vast niet ontgaan, op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving in werking gegaan: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De verordening bevat veel specifieke regels met betrekking tot privacy van persoonsgegevens en hoe u hier als bedrijf…

Lees meer

Wat te doen met vennootschapsbelasting bij verlieslijdende vereniging of stichting?

04 mei 2018

Bent u als vereniging of stichting vennootschapsbelastingplichtig? Dan bent u vrijgesteld van vennootschapsbelasting als u in een jaar niet meer dan € 15.000 winst heeft gemaakt, of als uw winst in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaar in…

Lees meer