CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Nieuwe regels bij telefonisch bezwaar Belastingdienst

14 maart 2018

Het telefonisch afhandelen van bezwaren bij de Belastingdienst is gebonden aan diverse voorwaarden. Deze zijn onlangs gewijzigd. Wat betekent dit als u in bezwaar gaat? In bezwaar Als u het niet met een beslissing van de inspecteur eens bent, kunt…

Lees meer

Deadline WBSO: geef de gerealiseerde S&O-uren op tijd door!

14 maart 2018

Heeft u in 2017 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bent u hier nog niet aan toegekomen,…

Lees meer

Automatische pensioenverdeling na scheiding in de maak

13 maart 2018

In de toekomst wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen bij echtscheiding automatisch verdeeld. Zo krijgen beide ex-partners meer regie over hun eigen financiële planning. Ook ontstaat zo een beter overzicht van hoeveel pensioen men uiteindelijk kan verwachten. Echtscheiding en…

Lees meer

Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract?

13 maart 2018

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en Zekerheid (WwZ) in januari 2015, is een concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer toegestaan. Hierop is één uitzondering gemaakt, namelijk in het geval de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft waardoor een…

Lees meer

Compensatieregeling vrouwelijke zzp’er met kind

12 maart 2018

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u in die tijd een kind gekregen? Dan komt u in aanmerking voor een compensatie van € 5.600. Deze is vanaf 15 mei 2018 en vóór…

Lees meer

Werk aan uw personeelstekort met een financieel voordeel

12 maart 2018

Uit de SRA-BiZ database blijkt dat de bouw in 2016 de sterkste omzet-, winst- en solvabiliteitsgroei in jaren heeft laten zien. De vraag naar woningen, utiliteitsgebouwen en infraproductie neemt nog steeds toe. Toch neemt de omzetgroei in de bouw inmiddels…

Lees meer

Meerwaardeclausule bij eigendomsoverdracht familiebedrijf

09 maart 2018

Heeft u een familiebedrijf en wilt u dit overdragen aan een van uw kinderen? Om uw kind op weg te helpen, wordt indien mogelijk, overgedragen tegen een lagere waarde dan de vrije verkoopwaarde van het bedrijf. Het is echter niet…

Lees meer

Geen dubbele heffing Nederlands pensioen in België

08 maart 2018

Gepensioneerden die in België wonen en pensioen uit Nederland ontvangen, zullen niet getroffen worden door een dubbele belastingheffing. Dit blijkt uit antwoorden op Kamervragen van de staatssecretaris van Financiën. Woonstaat mag heffen Uit het antwoord wordt duidelijk dat volgens het…

Lees meer

Proef digitale vrachtbrieven in Benelux

08 maart 2018

Transportbedrijven en hun opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg hoeven voor hun transport tussen deze landen geen papieren vrachtbrieven meer te gebruiken. Samen met haar Belgische en Luxemburgse collega’s gaf Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het startschot voor een…

Lees meer

Rekenhulp revisierente bij afkoop lijfrente

07 maart 2018

Als u een lijfrente voortijdig afkoopt, moet u revisierente betalen. Een lijfrente is namelijk bedoeld als aanvulling op de AOW en eventueel pensioen. Neemt u het geld eerder op, dan heeft u dus ten onrechte uitstel van betaling over de…

Lees meer