Op 3 december verhuist ons kantoor in Asten naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Nieuws

WKR: vrije ruimte voldoende, maar teveel administratie

27 maart 2018

Via de werkkostenregeling (WKR) zijn onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel mogelijk. De regeling is sinds 2015 verplicht en onlangs geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het Kabinet een aantal standpunten inzake de WKR bekend gemaakt. Vrije ruimte…

Lees meer

Aftrek btw bij aan- en verkoop aandelen

26 maart 2018

De (ver)koop van bedrijven zit in de lift. Regelmatig wordt een bedrijf aan- en verkocht via een (ver)koop van aandelen in bijvoorbeeld een bv die de onderneming exploiteert. Daar zijn vaak allerlei kosten aan verbonden, denk aan de kosten van…

Lees meer

Advieswijzer Estate planning 2018

26 maart 2018

Een financieel steuntje voor uw kind Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of misschien wil uw kind…

Lees meer

Advieswijzer Personeel inlenen in 2018

23 maart 2018

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld heeft. Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst…

Lees meer

Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband

23 maart 2018

Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u in beginsel recht op investeringsaftrek. Een belangrijke tegemoetkoming voor het midden- en kleinbedrijf, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hoe wordt deze tegemoetkoming bepaald indien u buiten uw samenwerkingsverband om investeert? Wat is de tegemoetkoming?…

Lees meer

Populariteit rechtsvorm LLP neemt toe

22 maart 2018

In Nederland wordt steeds vaker een LLP opgericht als alternatieve rechtsvorm. De trend is vooral waarneembaar bij advocaten, tandartsen, fiscalisten en accountants, die zich normaal verenigen in maatschappen. Wat is een LLP en hoe komt die tot stand? Een Limited…

Lees meer

Toestemming gebruik foto werknemer

22 maart 2018

Gebruikt u foto's van werknemers voor bijvoorbeeld uw website of een smoelenboek? Dat mag op grond van de privacywetgeving alleen wanneer uw werknemer hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft en de werknemer weet waarvoor hij deze toestemming precies geeft. Zorg…

Lees meer

Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing Box 3

21 maart 2018

Via notarieel schuldig erkende bedragen kunt u de heffing van erfbelasting voorkomen of verminderen. Wat zijn de effecten op box 3 en hoe zit dat bij de ontvanger van de bedragen? Wat zijn notarieel schuldig erkende bedragen? Om erfbelasting te…

Lees meer

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker

21 maart 2018

Een fiets van de zaak is op dit moment niet echt een aantrekkelijke optie voor uw werknemers. Dat komt onder andere door de ingewikkelde berekening van de bijtelling voor het privégebruik van de fiets. Dat kan een stuk eenvoudiger, vindt…

Lees meer

Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal?

20 maart 2018

Als u als dga een lening aan uw bv verstrekt, zijn de fiscale gevolgen afhankelijk van de voorwaarden. Dat geldt ook omgekeerd, bij een lening van de bv aan de dga. Welke gevolgen kunnen er optreden en waar hangt dit…

Lees meer