Nieuws

Geen begroting? Geen BIZ-heffing!

03 april 2018

Als de gemeente een winkelcentrum of bedrijvengebied wil verbeteren, kan hiervoor een BIZ-heffing worden ingevoerd. Dan moet echter wel vaststaan dat de heffing ook daadwerkelijk voor het beoogde doel wordt gebruikt, anders gaat de heffing niet door. Free riders Een…

Lees meer

Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw?

30 maart 2018

De adviseur van de Hoge Raad vindt het onjuist dat betaalde lijfrentepremies niet in mindering komen op de verschuldigde premie voor de Zvw. Hierdoor worden zelfstandigen bij hun pensioenopbouw achtergesteld bij werknemers. Rechter moet ingrijpen De adviseur vindt dan ook…

Lees meer

Makkelijker exportkrediet voor afnemers

30 maart 2018

Exporteurs kunnen voortaan hun afnemers makkelijker krediet verstrekken. Dit als gevolg van een overeenkomst die de overheid heeft gesloten met de BNG Bank en de NWB Bank. Aanbieden financiering Beide banken hebben in de overeenkomst toegezegd goedkope leningen aan te…

Lees meer

Advieswijzer Succesvol financieren in 2018

29 maart 2018

Alternatieve financieringsvormen voor uw bv De economie is inmiddels flink aangetrokken. Desondanks is het voor bedrijven nog vaak lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.…

Lees meer

Reparatie WW en WGA voor werknemers agro- en groensector

29 maart 2018

Ruim 150.000 werknemers uit de agrarische en groene sectoren hebben vanaf 1 september 2018 weer recht op de volledige uitkering van hun premies voor de werkeloosheidswet (WW) en de werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Werknemers die langer dan 10 jaar in…

Lees meer

Voldoe in 5 stappen aan AVG

28 maart 2018

Het kan u niet ontgaan zijn. Op 25 mei 2018 wordt definitief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De AVG brengt nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens moeten zich voorbereiden op…

Lees meer

Tegemoetkoming zwangere medische zzp’er met beroepspensioen

28 maart 2018

De meeste medici zijn verplicht aangesloten bij één van de voor hen geldende beroepspensioenfondsen. Zij kunnen tijdens hun zwangerschap minder pensioen opbouwen. Deze situatie wordt op termijn gewijzigd, zo maakte de staatssecretaris onlangs bekend. Beroeps- en bedrijfstakpensioen Voor sommige beroepen…

Lees meer

Aftrek van de winst voor thuiswerker

27 maart 2018

De afgelopen vijf jaar zijn meer mensen vanuit huis gaan werken. Doet u dit ook, hoe zit het dan met de aftrek van de kosten ten laste van de winst? Thuis werken populair Dat thuis werken populair is, blijkt uit…

Lees meer

WKR: vrije ruimte voldoende, maar teveel administratie

27 maart 2018

Via de werkkostenregeling (WKR) zijn onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel mogelijk. De regeling is sinds 2015 verplicht en onlangs geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het Kabinet een aantal standpunten inzake de WKR bekend gemaakt. Vrije ruimte…

Lees meer

Aftrek btw bij aan- en verkoop aandelen

26 maart 2018

De (ver)koop van bedrijven zit in de lift. Regelmatig wordt een bedrijf aan- en verkocht via een (ver)koop van aandelen in bijvoorbeeld een bv die de onderneming exploiteert. Daar zijn vaak allerlei kosten aan verbonden, denk aan de kosten van…

Lees meer