Nieuws

Zonnepanelen verhogen WOZ-waarde

30 mei 2018

Als u zonnepanelen op uw pand plaatst, verhoogt dit de WOZ-waarde. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof. Van belang was dat ze bestemd waren om ‘duurzaam’, dus voor onbepaalde tijd, geïnstalleerd waren. Zonnepanelen onroerend De zonnepanelen werden…

Lees meer

Lijfrente verlaagt belasting stakingswinst

29 mei 2018

Staakt u uw onderneming, dan maakt u mogelijk stakingswinst. U kunt belastingheffing over die winst uitstellen door het kopen van een lijfrente. Houd er wel rekening mee dat u zich strikt houdt aan de voorwaarden. Stakingswinst Als u als ondernemer…

Lees meer

Dga krijgt geen overgangsregeling vennootschapsbelasting

28 mei 2018

Er komt geen overgangsregeling voor het tarief in box 2. Dit heeft staatssecretaris Snel bekend gemaakt. Dga's betalen daardoor vanaf 2020 fors meer belasting over opgepotte winst. Tariefsverlaging De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren omlaag. De tarieven…

Lees meer

Bereken btw op voorraad dieren en agro-producten

28 mei 2018

Op 1 januari 2018 is de zogenaamde landbouwregeling afgeschaft. Agrariërs die de regeling gebruikten, konden geen btw aftrekken. Er zijn afspraken gemaakt over de btw op de voorraad dieren en agrarische producten, om de berekening van de vooraftrek te vergemakkelijken.…

Lees meer

AVG: omgaan met incidenten en datalekken!

28 mei 2018

De AVG, die per vandaag (25 mei) is ingegaan, schrijft voor dat uw organisatie bepaalde inbreuken in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zogenaamde datalekken, moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wat betekent dit voor uw bedrijf? Waaraan moet…

Lees meer

Fiscale drempels nadelig voor sportclubs

25 mei 2018

Sportclubs en sportevenementen in Nederland ondervinden veel hinder van tal van fiscale regelingen. De Nederlandse Sportraad heeft een advies uitgebracht waarin wordt aangedrongen op het wegnemen van deze obstakels. Vrijwilligersregeling Sportclubs maken veel gebruik van vrijwilligers. In het advies stelt…

Lees meer

Advieswijzer Ontslagrecht 2018

25 mei 2018

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht, evenals inzicht in de wijzigingen die het kabinet van plan is te gaan doorvoeren per 1 januari 2020. Hierbij moet u denken aan: Ontslagregels…

Lees meer

Hypotheek in 40 jaar aflossen?

25 mei 2018

De meeste mensen lossen hun hypotheek in 30 jaar af. Maar er zijn nieuwe producten op de markt, waarbij deze termijn verlengd is naar 40 jaar. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Concurrentie De concurrentiestrijd op de hypotheekmarkt maakt…

Lees meer

AVG: ‘Kleine ondernemer of organisatie niet meteen beboet’

25 mei 2018

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet, de AVG, in. Kleine ondernemers en organisaties hoeven niet bang te zijn dat ze direct beboet worden als ze nog niet volledig voldoen aan de wet. Minister Dekker voor Rechtsbescherming zegt dat…

Lees meer

Sterke omzetontwikkeling voor het mkb, winstgroei neemt af

23 mei 2018

De omzetgroei in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is in 2017 opnieuw versneld. Gemiddeld steeg de omzet met 8%, versus 7,4% een jaar eerder. De winstgroei nam juist af, van ruim 20% naar 15,5%. Per saldo hebben meer bedrijven de…

Lees meer