Op 3 december verhuist ons kantoor in Asten naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Nieuws

Schenken vanuit privé of de BV

31 mei 2021

U kunt ervoor kiezen om goede doelen te ondersteunen door schenkingen te doen. Door het juist plannen van de schenking, kunt u er fiscaal voordeel mee behalen. Wat is het verschil tussen schenken vanuit privé of door de BV? Zakelijke…

Lees meer

Voor 1 juli kunt u uw belastingbetaling verlengen

31 mei 2021

Ondernemers die vanwege corona voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling van hun belastingschulden hebben gevraagd en gekregen, wordt geadviseerd dit uitstel vóór 1 juli te verlengen. Ook als u nog geen uitstel hebt aangevraagd, kunt u dit nog vóór…

Lees meer

Uitstel aanvraag TVL Q2 2021

27 mei 2021

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. In de tweede helft van juni 2021 opent de TVL Q2…

Lees meer

Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling

26 mei 2021

Door corona hebben veel ondernemers een sterke inkomensdaling gehad. Is dat bij u ook het geval? Dan is er de middelingsregeling. Dat is een regeling voor belastingplichtigen met een wisselend inkomen en kan daarom interessant zijn in deze tijden van…

Lees meer

TVL Q2 verruimd kiezen tussen twee kwartalen voor bepalen omzetverlies

25 mei 2021

De referteperiode voor de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) voor het tweede kwartaal van dit jaar, van april t/m juni 2021 dus, kent een verruiming. Ondernemers mogen zelf kiezen of ze het omzetverlies vergelijken met het tweede kwartaal van 2019 of…

Lees meer

Bedrijfsoverdracht advieswijzer 2021

25 mei 2021

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag…

Lees meer

Corona soms reden voor versoepeling re-integratieverplichting

21 mei 2021

Volgens de Wet verbetering poortwachter moet u als werkgever uw best doen om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Corona kan hieraan soms in de weg staan en is dan een ‘deugdelijke’ reden dat u…

Lees meer

Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris

20 mei 2021

In welke gevallen moet een commissaris of andere toezichthouder btw berekenen over de toezichthoudende taken die hij uitvoert? De staatssecretaris van Financiën heeft hierover via een besluit eindelijk meer duidelijkheid geboden. Zelfstandig of niet? Of btw berekend moet worden hangt…

Lees meer

Formulier vrijwilligersverklaring beschikbaar

19 mei 2021

Vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en afzien van hun beloning, kunnen dit bedrag als gift aftrekken van hun inkomen. Daarvoor is wel vereist dat de ANBI een vrijwilligersverklaring invult. Deze is beschikbaar op de…

Lees meer

1 juli: hoger niveau eHerkenning informatieplicht energiebesparing

18 mei 2021

Heeft uw bedrijf een informatie- en energiebesparingsplicht, dan is hiervoor vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+ nodig. Bezit u nu een lager niveau van eHerkenning, dan zult u dit tijdig moeten opwaarderen.…

Lees meer