Fiscaal advies voor vermogende particulieren

22 februari 2022

Dit artikel met fiscaal advies is speciaal geschreven voor vermogende particulieren, namens de fiscalisten van RSW Accountants + Adviseurs.

Verhoging vrijstelling box 3 per 2023 en wijziging box 3-stelsel

Per 2023 wordt de vrijstelling van box 3 verhoogd naar € 80.000. Over de eerste € 80.000 wordt geen box 3 heffing geheven. Als u een fiscaal partner heeft, bedraagt deze vrijstelling in totaal € 160.000. In 2022 is de vrijstelling iets hoger dan in 2021, namelijk € 50.560 in plaats van € 50.000 per belastingplichtige.

Verder zal ook het gehele box 3-stelsel wijzigen waarbij reguliere als rente, dividend, huurinkomsten en waardeontwikkelingen worden belast. Waardeontwikkelingen van vastgoed worden eerst nog forfaitair belast. Uiteindelijk zal zo snel mogelijk de overstap worden gemaakt naar een box 3-heffing over werkelijk genoten rendement.

Afschaffing van de leegwaarderatio per 2023

Per 2023 wordt de leegwaarderatio voor verhuurde woningen in box 3 afgeschaft. De leegwaarderatio zorgde ervoor dat verhuurde woningen waarvan de huurders onder de huurdersbescherming vielen voor een lagere waarde in box 3 opgenomen mochten worden. Vanaf 2023 worden deze woningen gewoon voor de gehele WOZ-waarde opgenomen. De verhoging van het vrijgestelde box 3 deel dient hiervoor te compenseren.

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.