Op 3 december is ons team uit Asten verhuisd naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Update tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

25 november 2020

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Het doel van de NOW blijft het behouden van zoveel mogelijk banen, maar het is ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich gaan aanpassen aan de huidige economische situatie. Daarom wordt de steun langzaam afgebouwd. Dit gebeurt in verschillende aanvraagperiodes met verschillende voorwaarden en plichten. We hebben de hoofdpunten van de drie regelingen NOW 1, 2 en 3 voor u op een rijtje gezet.

Definitieve vaststelling NOW 1

Vanaf 7 oktober 2020 kan een aanvraag worden ingediend voor de definitieve vaststelling van de NOW 1. RSW heeft vanuit de beroepsorganisatie NBA het accountantsprotocol NOW 1 ontvangen, inclusief de verschillende soorten verklaringen. Wij zijn druk bezig met het volgen van cursussen voor toepassing van dit accountantsprotocol en de uitwerking hiervan in de vorm van werkprogramma’s. Medio november zijn we gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden voor de vaststelling van de subsidieaanvraag voor NOW 1.

De werkzaamheden zoals deze moeten worden uitgevoerd voor het verstrekken van zowel een accountantsverklaring als een derdenverklaring zijn niet gering. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, het UWV en onze branchevereniging hebben in gezamenlijk overleg bepaald welke minimale werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Ook deze minimale werkzaamheden zijn tamelijk omvangrijk. We plannen het werk zorgvuldig zodat alle aanvragen binnen de gestelde deadlines worden ingediend.

Wilt u weten waar u aan toe bent wat betreft NOW 1?

Neem dan contact op met uw relatiebeheerder, zodat een conceptberekening van de vaststelling van de NOW 1 al kan worden opgesteld. Dan wordt duidelijk of uw voorschot te laag of te hoog was. Is deze te laag, dan volgt een nabetaling. Is deze te hoog dan moet u terugbetalen.

Klik hier voor meer informatie over het indienen van de NOW 1 verantwoording.

Definitieve vaststelling NOW 2

Naar verwachting zal het UWV het vaststellingsloket voor NOW 2 openen met ingang van 15 april 2021. Voor de vaststelling van NOW 2 zijn door het UWV en het ministerie nog geen nadere procedures verstrekt. Daarnaast is voor de uitvoering van onze werkzaamheden ook nog geen accountantsprotocol beschikbaar gesteld. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen aangaande de NOW 2.

Aanvraag NOW 3

De derde aanvraagperiode is gestart op 16 november 2020. Daarna volgen nog een vierde en vijfde aanvraagperiode, aangezien NOW3 is verdeeld in drie tijdvakken van drie maanden. De looptijd van NOW 3 is van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Mocht u aanspraak willen maken op NOW 3, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw relatiebeheerder.