Nalatenschap aanvaarden of verwerpen?

24 juli 2023

Wanneer een naaste komt te overlijden dan ben je waarschijnlijk erfgenaam in zijn of haar nalatenschap.  Je kunt de nalatenschap (zuiver of beneficiair) aanvaarden of verwerpen. Wat zijn hierbij de verschillen en aandachtspunten? We zetten het voor je op een rij:

Zuiver aanvaarden

In de praktijk komt het zuiver aanvaarden het meest voor. Wanneer je een nalatenschap zuiver aanvaardt, dan betekent dit dat je eigenaar wordt van alle bezittingen. Je wordt ook aansprakelijk voor alle schulden die de erflater had. Hier schuilt mogelijk een financieel risico in voor jou. Als de schulden van de erflater groter zijn dan zijn bezittingen, dan moet je als erfgenaam de schulden betalen uit jouw eigen vermogen.

Er is een uitzondering voor de aansprakelijkheid van schulden. Indien er een onverwachte schuld opduikt, dan ben je hiervoor niet aansprakelijk. Je hebt als erfgenaam wel een actieve onderzoeksplicht in de administratie naar eventuele schulden.

Zuivere aanvaarding kan op verschillende manieren plaatsvinden. De aanvaarding kan worden vastgelegd in een verklaring van erfrecht die wordt opgesteld bij de notaris. Of je dient een verklaring van zuivere aanvaarding in bij de rechtbank. Maar let op, door jouw handelen kan je het ook ook zuiver aanvaarden. Bijvoorbeeld door het opruimen of verkopen van bezittingen of het betalen van openstaande rekeningen.

Beneficiair aanvaarden

Bij beneficiair aanvaarden, aanvaard je onder ‘voorrecht van boedelbeschrijving’.  Je wordt dan niet aansprakelijk met je eigen vermogen voor de schulden van de nalatenschap. Je erft alleen een positief saldo van de nalatenschap, nadat de schulden van de erflater betaald zijn. Als je twijfelt over de omvang en samenstelling dan is het verstandig om beneficiair te aanvaarden.

Je dient bij de rechtbank een verklaring van beneficiaire aanvaarding in. Bij een beneficiaire aanvaarding dien je wettelijke regels te volgen voor de vereffening.  Wanneer je jezelf niet aan de wettelijke regels, dan wordt u alsnog aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

Verwerpen van nalatenschap

Bij verwerpen van de nalatenschap ontvangt u niets. U bent ook niet aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap en wordt verder ook niet betrokken bij de afwikkeling van uw vermogen. Indien u de nalatenschap verwerpt dan worden uw kinderen erfgenaam van uw erfdeel, tenzij de erflater iets anders heeft bepaald in zijn testament. Uw kinderen kunnen de nalatenschap  ook verwerpen.

Bij verwerpen dient er een verzoek bij de rechtbank te worden ingediend. U kunt geen erfbelasting besparen door het verwerpen van de nalatenschap. In de erfbelasting is namelijk bepaald dat de erfbelasting na verwerpen nooit minder bedraagt dan wanneer een nalatenschap niet is verworpen door (een van de) erfgenamen. De overgebleven erfgenamen betalen de erfbelasting.

Wees voorzichtig in uw keuze

Iedere erfgenaam kan een eigen keuze maken voor de aanvaarding of verwerpen van de nalatenschap. Graag geven we jou nog de volgende tips mee.

  1. Wees voorzichtig bij het verrichten van handelingen met betrekking tot een nalatenschap. U loopt hierdoor het risico dat je de nalatenschap hierdoor zuiver aanvaardt.
  2. Let op bij een erfenis van uw ouders. Indien de ene ouder al is vooroverleden, dan kan het zijn dat de andere ouder een schuld heeft aan de kinderen voor het erfdeel van de eerstoverledene. Deze schuld wordt in sommige situaties jaarlijks opgerent, waardoor de uiteindelijke schuld veel hoger wordt. Dit erfdeel  en de schuldig gebleven rente, zijn schulden van de nalatenschap. Als de bezittingen lager zijn dan deze schuld, dan is er sprake van een negatief vermogen. Dit kan gevolgen hebben voor de keuze die u maakt voor het al dan niet aanvaarden.

Lees ook: zes redenen om een testament op te stellen

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Of wilt u weten wat de gevolgen in uw persoonlijke situatie kunnen zijn? Neem dan gerust contact op.

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.