Wijziging box 3 heffing op komst, welke actie kunt u ondernemen?

16 mei 2022

Net voor kerst 2021 heeft de hoogste rechter in Nederland (de Hoge Raad) de wetgever op de vingers getikt over de inkomstenbelastingheffing over het privévermogen in box 3. Het feit dat er belasting wordt geheven over een fictief rendement, terwijl het werkelijke rendement veel lager is (vooral bij spaartegoeden) een doorn in het oog voor velen.

Toekomstige wetswijziging

Op 29 april jl. is bekend geworden dat er van het belastingjaar 2017 in box 3 belasting wordt geheven over de werkelijke verdeling van spaargelden en beleggingen. Voor de berekening van het rendement op spaargeld wordt uitgegaan van de actuele spaarrente. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. Voor beleggingen zoals effecten en onroerend goed wordt uitgegaan van het geldende meerjarig gemiddelde rendement voor beleggingen. Dit beleidsbesluit wordt omgezet in wetsvoorstel overbruggingswet dat op Prinsjesdag 2022 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook in 2023 en 2024 wordt voor de belastingheffing in box 3 uitgegaan van forfaitair rendement.

Box 3

Vanaf 2025 zal de box 3 wetgeving worden aangepast. Het idee is dat er aangesloten wordt bij het daadwerkelijk behaalde rendement en dat er jaarlijks belasting wordt geheven over de waarde ontwikkelingen van het vermogen. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de belastingheffing en tegen welke tarieven het vermogen belast gaat worden. Heeft u bijvoorbeeld een vordering op uw kind in box 3, dan kan de daadwerkelijke belastingheffing mogelijk gaan wijzigen.

Tip 1: Houd de plannen voor de wetswijzigingen in de gaten. Keuzen die u met uw vermogen heeft gemaakt, kunnen mogelijk fiscaal anders belast gaan worden. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de veranderingen.

Box 2 heffing: aandelen in een eigen BV

Om gederfde box 3-heffing terug te verdienen, is gesproken om de box 2-heffing te verhogen. Dividenduitkeringen uit uw eigen BV of de verkoopopbrengst van de aandelen, zouden dan tegen een hoger percentage belast gaan worden. De hoogte van een nieuw tarief is nog niet bekend.

Tip 2:  Overweegt u om vermogen uit uw BV te halen in de vorm van dividend? Dan is het zinvol om dit niet te lang uit te stellen, in ieder geval uit te voeren voordat de belastingtarieven verhoogd worden. Wij houden u op de hoogte van de veranderingen. Ook in het kader van het wetsvoorstel excessief lenen dat per 1 januari 2013 zal ingaan, wordt u mogelijk zelfs verplicht om een lening (die u bent aangegaan bij uw BV van meer dan € 700.000), om te zetten in een dividenduitkering.

Dit kan aanleiding zijn om uw voorgenomen dividendbeleid naar voren te halen.

Tip 3: Heeft u spaartegoeden in uw BV ondergebracht, waardoor u jaarlijks box 3 heffing heeft bespaard? Wellicht vraagt u zich af of u het geld beter naar het privévermogen kunt halen en de BV eventueel kunt opheffen. Dit is afhankelijk van uw feitelijke situatie. Wat is er nog meer in uw BV ondergebracht? Mogelijk rust hier nog een belastingclaim op, waarover u  moet afrekenen bij het opheffen van de BV.

Heeft u nog meer privévermogen? Dan kan het toch zinvol zijn de BV in stand te houden. Betaalt u negatieve rente, dan is deze rente aftrekbaar bij de BV. In box 3 is de negatieve rente voorlopig niet aftrekbaar. Ook in het kader van het benutten van toeslagen en de vermogenstoets die geldt voor de eigen bijdrage in de zorg, kan een BV voordeel opleveren. Bij een BV kunt u de belastingheffing over de waardeaangroei van uw vermogen in de BV blijven uitstellen. Daarentegen wordt mogelijk de waardeaangroei vanaf 2025 jaarlijks belast in box 3.

Op 7 juni aanstaande verzorg ik overigens in Helmond voor klanten een gratis bijeenkomst aan klanten over financiële en estate planning in het kader van “RSW deelt kennis”. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. U komt toch ook? Meldt u hier aan.

Wilt u over het bovenstaande meer weten? Of wilt u weten wat de gevolgen in uw persoonlijke situatie kunnen zijn? Of wilt u hier met ons over ”sparren”? Neem dan contact op met Aafje van de Waterbeemd, financieel en estate planner.

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.