Op 3 december verhuist ons kantoor in Asten naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Versoepeling KOR met terugwerkende kracht

05 juli 2021

Aanpassing met terugwerkende kracht

Het ministerie van Financiën heeft besloten dat btw-ondernemers die een jaaromzet hebben van maximaal € 1.800 en de KOR willen toepassen hiervan geen melding meer hoeven te doen. Ook vervalt de verplichte toepassingsduur van drie jaar en de verplichting van opzegging, wanneer u er geen gebruik meer van wil maken.

Het besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Dus mocht uw jaaromzet lager zijn dan € 1.800 en u heeft zich nog niet gemeld bij de Belastingdienst, dan hoeft u dit niet alsnog te doen.

Wat houdt de kleineondernemersregeling in?

Een btw-ondernemer die een jaaromzet heeft die lager is dan € 20.000 kan gebruikmaken van de KOR. Als u hiervan gebruik wilt maken, meldt u zich daarvoor aan bij de Belastingdienst. U hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen. U rekent namelijk geen btw over de door u geleverde diensten of producten en u heeft dan ook geen recht meer op aftrek van btw. Kiest u voor de KOR, dan moet u er drie jaar gebruik van maken.

Deze eisen gelden dus met ingang van 1 januari 2020 niet meer wanneer uw jaaromzet lager is dan € 1.800.

Particulieren met zonnepanelen

Een belangrijke groep die van de regeling kan profiteren is die van particulieren met zonnepanelen, met name als zij slechts enkele panelen bezitten en de administratieve rompslomp niet op vinden wegen tegen het financiële voordeel. Daarnaast profiteren ook  mensen die een bestaande woning kopen waarop al zonnepanelen zijn bevestigd. Zij kwamen niet in aanmerking voor een btw-teruggave, maar moesten bij aanmelding bij de KOR wel btw afdragen.

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 05-07-2021