Toeslagen voor Oekraïners

27 juni 2022

Oekraïners die in Nederland verblijven, hebben binnenkort recht op kinderopvangtoeslag en huurtoeslag als zij aan de reguliere voorwaarden voldoen. Staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) bereidt daartoe een wetswijziging voor.

Kinderopvangtoeslag en huurtoeslag

Het kabinet wil wettelijk gaan regelen dat Oekraïners recht op kinderopvangtoeslag krijgen als ze aan de reguliere voorwaarden voldoen.

Let op!
Een voorwaarde voor het recht op kinderopvangtoeslag is dat de aanvrager werkt of een traject naar werk, een erkende opleiding of een verplichte inburgeringscursus volgt.

Daarnaast krijgen Oekraïners die een huis huren recht op huurtoeslag. Ook hierbij zijn de reguliere voorwaarden, bijvoorbeeld een lagere financiële draagkracht, gewoon van toepassing.

Aanvraag toeslagen

Oekraïners kunnen nu al een aanvraag voor kinderopvangtoeslag en huurtoeslag indienen. Tot nu toe werden deze aanvragen nog aangehouden. Het voornemen is echter om, vooruitlopend op de wetgeving, op 2 juli 2022 de eerste beschikkingen kinderopvangtoeslag en huurtoeslag af te geven. Uitbetaling van de voorschotten vindt dan plaats vanaf 20 juli 2022.

Overige tegemoetkomingen

Oekraïners die werken in Nederland hebben nu ook al recht op kinderbijslag en kindgebonden budget. Daarvoor is geen wetswijziging nodig. Uiteraard moeten de Oekraïners hier ook aan de reguliere voorwaarden voldoen. Als zij een zorgverzekering afsluiten, hebben zij ook recht op zorgtoeslag.

Let op!
Niet-werkende Oekraïners hebben deze overige tegemoetkomingen niet. Zij ontvangen leefgeld en zorg in natura.

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 27-06-2022

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.