CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Hypotheekrente aftrek na echtscheiding

02 september 2021

(Echt)scheiden is een emotionele aangelegenheid. Als u besluit te gaan scheiden, dan zijn er veel zaken die er geregeld moeten worden. Als u uiteindelijk overeenstemming hierover heeft bereikt, dan is het van belang om de zaken goed vast te leggen in een convenant. Er spelen bij een echtscheiding ook fiscale aandachtspunten. Bezit u een eigen woning, dan is de vraag of de rente aftrek in stand blijft en bij wie. Door een goede vastlegging kan de hypotheekrente aftrek  mogelijk in stand blijven. In de praktijk levert dit regelmatig problemen op.

Recent heeft een Rechtbank hier een uitspraak over gedaan.

De casus was als volgt:

Man en vrouw waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en waren ieder 50% eigenaar van de eigen woning. In 2014 is het verzoek tot echtscheiding ingediend. De vrouw heeft via de rechter het recht gekregen om de woning te bewonen over een periode van maart 2015 tot en met 31 december 2015. De woonlasten komen voor rekening van de man. Hij heeft in 2015 € 12.000 aan hypotheekrente betaald. In november 2016 zijn man en vrouw een echtscheidingsconvenant overeengekomen. Hierin is afgesproken dat de man de woning toebedeeld krijgt en de bijbehorende hypotheekschuld. Vanaf het feitelijk uit elkaar gaan komen de hypothecaire lasten voor rekening van de man. Verder is afgesproken dat er geen sprake is van partneralimentatie.  Man heeft in 2015 alle betaalde hypotheekrente in aftrek gebracht. De belastingdienst accepteert slechts 50% van de renteaftrek (omdat de man slechts 50% eigenaar was van de woning). De Rechtbank geeft de belastingdienst gelijk.

Deze tegenvaller had voorkomen kunnen worden door een goede vastlegging in het convenant. Als partijen hadden vastgelegd dat de man de rente als partneralimentatie had betaald, dan waren de volledige rentebetalingen aftrekbaar (50% als rente en 50% als alimentatie).

Let op 1: De alimentatie ontvanger geeft deze inkomsten aan als inkomen in box 1. Mogelijk is er premie ZVW verschuldigd hierover.

Let op 2: Als het verzoek tot echtscheiding is ingediend én u staat niet meer op hetzelfde adres ingeschreven dan bent u geen fiscaal partner meer. U kunt dan bepaalde posten (zoals renteaftrek of box 3 vermogen) niet meer naar wens verdelen tussen u beiden. In het jaar van uit elkaar gaan mag u ervoor kiezen om het hele jaar fiscaal partner te blijven. Dit kan fiscaal voordeel opleveren. Het is aan te raden om vast te leggen in het convenant dat u fiscaal partner blijft gedurende het jaar en hoe u het fiscaal voordeel onderling verdeelt.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Aafje van de Waterbeemd.