CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Advieswijzers

Advieswijzer Ontslagrecht 2021

27 januari 2021

In deze advieswijzer geven we u de stand van zaken met betrekking tot het ontslagrecht per 1 januari 2021. Hierbij moet u denken aan: ontslagregels transitievergoeding Ook zullen de beide compensatieregelingen transitievergoeding - zoals die vanaf 1 april 2020 respectievelijk…

Lees meer

Advieswijzer Auto en fiscus 2021

25 januari 2021

In de advieswijzer Auto en fiscus krijgt u een fiscaal vooruitzicht  van de auto voor 2021. Het wordt steeds lastiger om fiscaal vriendelijk te rijden, aangezien de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het is nog wel mogelijk, maar de…

Lees meer

Advieswijzer Verlofregelingen 2021

12 januari 2021

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het van belang dat u daarvan op de hoogte bent. Welke regelingen zijn er en wat…

Lees meer

Advieswijzer Kantoor aan huis 2020

19 oktober 2020

Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Wanneer is uw werkplek ook voor de fiscus een werkruimte? Waar moeten u, uw bedrijf en uw werkruimte dan…

Lees meer

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2020

15 september 2020

Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, krijgt u te maken met fiscale gevolgen die aan de aankoop en het gebruik van de vakantiewoning verbonden zijn. Denk aan inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en…

Lees meer

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2020

08 september 2020

De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger. Er…

Lees meer

Advieswijzer Overstappen naar een bv 2020

03 augustus 2020

De bv is in het mkb een populaire rechtsvorm, onder andere vanwege fiscale motieven. Wat zijn deze fiscale motieven? Welke voor- en nadelen kleven er aan een dergelijke overstap en welke aspecten komen er nog meer bij kijken? Winst belast…

Lees meer

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2020

28 juli 2020

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen. Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom…

Lees meer

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2020

16 juli 2020

Besteedt u weleens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en…

Lees meer

Update Special Lonen 2020

03 juli 2020

We hebben een nieuwe Special Lonen opgesteld, die handig kan zijn voor u als werkgever, HR-medewerker of -adviseur. Inclusief nieuwe wet- en regelgeving en waar nodig wordt aangehaakt op corona-gerelateerde maatregelen. Deze update bevat actuele cijfers van onder meer het…

Lees meer