Uw WOZ-beschikking komt er weer aan!

19 februari 2018

WOZ-beschikking

U ontvangt van uw gemeente ieder jaar een nieuwe WOZ-beschikking met de waarde van uw onroerende zaak. Op basis hiervan ontvangt u een eigenarenheffing OZB en voor bedrijfspanden tevens een gebruikersheffing OZB. Uiteraard alleen als u eigenaar en/of gebruiker bent.

Belang van juiste WOZ-beschikking

Uw WOZ-beschikking is ook bepalend voor tal van andere belastingen. Zoals voor het eigenwoningforfait, de waardebepaling in box 3 van privé verhuurd onroerend goed en voor de heffing van schenk- en erfbelasting indien er een onroerende zaak in het spel is.

Hoe vindt waardebepaling plaats?

De gemeente taxeert niet ieder onroerend goed om te komen tot een juiste waardebepaling. Waardes worden ook afgeleid uit verkoopcijfers van vergelijkbare panden en op basis van verhuurprijzen.

Het pand zelf

Als een pand niet individueel getaxeerd is, komt het nogal eens voor dat met individuele waardeverminderende factoren geen of onvoldoende rekening is gehouden. Daarbij kunt u denken aan achterstallig onderhoud, betonrot, vochtoverlast en dergelijke.

Omgevingsfactoren

Daarnaast bepaalt ook de omgeving de waarde van een onroerende zaak. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld geluidsoverlast door verkeer, stankoverlast door fabrieken of overlast door horeca.

In bezwaar

Is er naar uw mening met één of meerdere waardedrukkende factoren geen of onvoldoende rekening gehouden, dan kunt u in bezwaar. Ongeveer de helft van alle bezwaarschriften wordt toegewezen, dus bezwaar aantekenen kan zeker lonen.

Een bezwaarschrift opstellen kunt u meestal zelf, want u hoeft slechts aan te geven waarom de vastgestelde waarde naar uw mening niet deugt. Wilt u toch graag advies of heeft u een andere vraag over uw WOZ-beschikking, dan helpen wij u graag.

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.