CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Woensdag ‘gehaktdag’ voor kabinet

20 mei 2020

Het is vandaag de 3e woensdag in mei, Wopke Hoekstra, minister van Financiën, legt namens het kabinet verantwoording af over het beleid en de financiën van het afgelopen jaar. Dit noemen we Verantwoordingsdag, kortweg ‘gehaktdag’.

Maar wat is er eigenlijk gebeurd met de plannen van Prinsjesdag?

De Verantwoordingsdag hoort bij de Prinsjesdag van anderhalf jaar eerder. Op Verantwoordingsdag 2020 laat het Kabinet zien wat er terecht is gekomen van de plannen voor 2019, die op Prinsjesdag 2018 zijn bekendgemaakt.

Wat zit er op Verantwoordingsdag in het koffertje van de minister?

Na afloop van het begrotingsjaar maakt het kabinet de balans op. Net als op Prinsjesdag gaat de minister van Financiën met een speciaal koffertje naar de Tweede Kamer. Vandaag presenteert Wopke Hoekstra, namens het kabinet, het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van alle ministeries. Het Financieel Jaarverslag van het Rijk terug blikt op de economie en financiën van het afgelopen jaar, terwijl het Rijksjaarverslag de jaarverslagen van alle departementen weergeven.

In de jaarverslagen verantwoordt het kabinet de inkomsten en uitgaven van het begrotingsjaar en laat het zien hoe de verschillende ministeries het geld hebben besteed.

Tijdens het Verantwoordingsdebat stelt de Tweede Kamer vragen en wordt er volop gedebatteerd. Het kabinet neemt de uitkomsten van het debat mee bij het opstellen van toekomstige begrotingen.

Verschil Verantwoordingsdag en Prinsjesdag

Prinsjesdag en Verantwoordingsdag zijn belangrijke momenten in het begrotingsproces. Op beide dagen komt de minister van Financiën met een koffertje naar de Tweede Kamer. Wat is precies het verschil tussen beide dagen?

Verantwoordingsdag

Prinsjesdag

Kabinet blikt terug op afgelopen jaar. Kabinet presenteert plannen voor komend jaar.
Minister van Financiën biedt aan:

·         Financieel Jaarverslag van het Rijk

·         Rijksjaarverslag

Minister van Financiën biedt aan:

·         Miljoenennota

·         Rijksbegroting

Kabinet geeft antwoord op de vragen:

·         Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

·         Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?

·         Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

Kabinet geeft antwoord op de vragen:

·         Wat willen we bereiken?

·         Wat gaan we daarvoor doen?

·         Wat gaat dat kosten?

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.