Werkkostenregeling

Sinds 1 januari 2015 geldt voor elke ondernemer met personeel de werkkostenregeling. Dit is een administratieve lastenverlichting voor werkgevers. U hoeft per werknemer niet meer bij te houden hoeveel er vergoed en/of verstrekt is. In plaats daarvan mag u maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom aan uw werknemers vergoeden. Dit is de forfaitaire ruimte. Het maakt hierbij niet u hoe u de forfaitaire ruimte over uw werknemers verdeelt. Als er méér wordt vergoed dan de forfaitaire ruimte, dan bent u over die extra vergoeding 80% eindheffing verschuldigd.

Een aantal vergoedingen en verstrekkingen valt niet binnen de forfaitaire ruimte. Deze kunt u dus extra vergoeden of verstrekken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Gerichte vrijstellingen, zoals reiskosten, studiekosten en outplacement. Deze kosten kunnen altijd onbelast worden vergoed.
  • Posten met nihilwaardering zoals arbovoorzieningen en consumpties tijdens werktijd. Dit zijn vrijstellingen onder voorwaarden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan nemen zij geen forfaitaire ruimte in beslag en kunnen ze dus onbelast worden vergoed. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, vallen deze kosten binnen de forfaitaire ruimte.

RSW kan voor u in kaart brengen of u de werkkostenregeling optimaal benut. Samen komen we vervolgens tot de juiste keuze.

Contactpersoon

Jean-Pierre van Duppen

Heeft u vragen?Neem contact met ons op

Wilt u vrijblijvend een afspraak maken om meer over onze aanpak te weten te komen? Of heeft u nog andere vragen? Vul dan het contactformulier in en we komen zo snel mogelijk bij u terug.

Ook een afspraak in de avonduren behoort tot de mogelijkheden.