Werkkostenregeling

2015

Sinds 1 januari 2015 geldt voor elke ondernemer met personeel de werkkostenregeling. Dit is een administratieve lastenverlichting voor werkgevers. U hoeft per werknemer niet meer bij te houden hoeveel er vergoed en/of verstrekt is. In plaats daarvan mag u maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom aan uw werknemers vergoeden. Dit is de forfaitaire ruimte. Het maakt hierbij niet u hoe u de forfaitaire ruimte over uw werknemers verdeelt. Als er méér wordt vergoed dan de forfaitaire ruimte, dan bent u over die extra vergoeding 80% eindheffing verschuldigd.

Een aantal vergoedingen en verstrekkingen valt niet binnen de forfaitaire ruimte. Deze kunt u dus extra vergoeden of verstrekken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Gerichte vrijstellingen, zoals reiskosten, studiekosten en outplacement. Deze kosten kunnen altijd onbelast worden vergoed.
  • Posten met nihilwaardering zoals arbovoorzieningen en consumpties tijdens werktijd. Dit zijn vrijstellingen onder voorwaarden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan nemen zij geen forfaitaire ruimte in beslag en kunnen ze dus onbelast worden vergoed. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, vallen deze kosten binnen de forfaitaire ruimte.

2020

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen aan werknemers geven zonder dat zij hierover loonheffingen hoeven te betalen. Deze regeling is per 1 januari 2020 verruimd. Vanaf dan kunnen werkgevers tot € 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. De verruiming geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarom levert deze vooral een voordeel voor het mkb op.

De werkgever mag onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom, het loon van alle medewerkers samen. Deze vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5 procentpunt verhoogd tot 1,7%. Dat geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.

Hiermee wordt de vrije ruimte maximaal € 2.000 hoger. Bij een loonsom van € 400.000 mogen werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast vergoeden. Nu is dat nog € 4.800.

Contactpersoon

RSW kan voor u in kaart brengen of u de werkkostenregeling optimaal benut. Samen komen we vervolgens tot de juiste keuze.
Neem via ons contactformulier contact met ons op of via Jean-Pierre van Duppen.

Doet u internationaal zaken?

Wij zijn aangesloten bij INPACT, een internationale vereniging van onafhankelijke accountantskantoren. Door ons uitgebreide internationale netwerk kunnen we u goed van dienst kunnen zijn op dit gebied. Benieuwd naar onze internationale aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met ons op
logo-inpact

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.