Voor 1 juli kunt u uw belastingbetaling verlengen

31 mei 2021

Ondernemers die vanwege corona voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling van hun belastingschulden hebben gevraagd en gekregen, wordt geadviseerd dit uitstel vóór 1 juli te verlengen. Ook als u nog geen uitstel hebt aangevraagd, kunt u dit nog vóór 1 juli doen.

Als u uitstel heeft gekregen van betaling van belasting, kunt u vervolgens vanaf 1 oktober 2021 in maximaal 60 maandelijkse termijnen uw belastingschuld aflossen. Zo heeft u tot uiterlijk 1 oktober 2026 de tijd. De rente op belastingschuld gaat wel omlaag en komt pas in 2024 terug op het oude niveau.

Gelden er extra voorwaarden voor het krijgen van verlenging van belastinguitstel

Heeft u een belastingschuld lager dan € 20.000? Dan hoeft u alleen bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Heeft u een belastingschuld hoger dan € 20.000? Dan heeft de Belastingdienst nog wel een derdenverklaring en liquiditeitsbegroting nodig.

Tot en met 31 december 2021 bedraagt de invorderingsrente nog 0,01% op jaarbasis. Vanaf 1 januari 2022 wordt de invorderingsrente weer “gewoon” 4% op jaarbasis.

Geen verlenging aangevraagd

Als u geen verlenging van uitstel aanvraagt, dan vervalt het uitstel van belastingbetaling op het door de Belastingdienst aangegeven tijdstip en moet de openstaande belastingschuld worden voldaan binnen een door de Belastingdienst aangegeven termijn. Deze termijn kan korter zijn dan 36 maanden.

Aansprakelijkheid bestuurders / Betalingsonmacht melden

Bent u statutair bestuurder van een onderneming? Kan uw onderneming de belastingen en premies niet of niet tijdig betalen? Dan moet u dat tijdig melden bij de Belastingdienst. Dit geldt voor ieder lichaam dat vennootschapsbelastingplichtig is.

Doet u dit niet of niet tijdig, dan loopt u het risico hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor de niet-betaalde belastingschulden of niet-afgedragen (pensioen)premies. Maar op welk moment dient een ondernemer de betalingsonmacht nu precies te melden?

De betalingsonmacht dient binnen 14 dagen gemeld te worden, nadat de belasting of premie betaald had moeten worden. Deze meldingsplicht berust bij het bestuur van de rechtspersoon.

De melding dient schriftelijk te geschieden en dient inzicht te geven in de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat er niet kan worden betaald. Voor het doen van de melding kunt u gebruikmaken van het formulier dat u kunt downloaden van de website van de Belastingdienst. Zodra de Belastingdienst de melding heeft ontvangen, onderzoekt zij deze op juistheid. Pas wanneer de Belastingdienst dit aan u heeft bevestigd, is de melding betalingsonmacht rechtsgeldig geregistreerd.

Tip!
Wij adviseren u om deze melding per aangetekende post te versturen naar de Belastingdienst en zelf een kopie plus het verzendbewijs te bewaren. 

Voor welke belastingen?

De meldingsplicht geldt niet voor alle belastingen, aangezien de Belastingdienst bestuurders ook niet voor alle belastingen aansprakelijk kan stellen. De bestuurdersaansprakelijkheid is namelijk beperkt tot loonbelasting, omzetbelasting (btw), accijnzen, verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruim- en snuiftabak, kansspelbelasting en milieubelasting.

Meer weten?

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.