CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Update Special Lonen 2020

03 juli 2020

We hebben een nieuwe Special Lonen opgesteld, die handig kan zijn voor u als werkgever, HR-medewerker of -adviseur. Inclusief nieuwe wet- en regelgeving en waar nodig wordt aangehaakt op corona-gerelateerde maatregelen.

Deze update bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga, bijgewerkt tot de op 15 juni 2020 bekende bedragen.

Bovendien bevat de special actuele cijfers en informatie over de Wet arbeidsmarkt in balans, de auto van de zaak, de fiscale regeling betreffende de fiets van de zaak, de WKR, de Wet compensatie transitievergoeding en corona actualiteiten voor werkgevers.

Als u nog vragen heeft over deze special, kunt u contact opnemen met Frank van Wel of Max van den Berkmortel. Zij helpen u graag vooruit!

Lees hier de Special Lonen Update 2020