CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Schenken vanuit privé of de BV

31 mei 2021

U kunt ervoor kiezen om goede doelen te ondersteunen door schenkingen te doen. Door het juist plannen van de schenking, kunt u er fiscaal voordeel mee behalen. Wat is het verschil tussen schenken vanuit privé of door de BV?

Zakelijke kosten

Als er sprake is van een zakelijk karakter bij schenkingen, dan kunnen de kosten als bedrijfskosten worden opgevoerd.

Er dient een rechtstreeks verband te zijn tussen de schenking en het bedrijfsbelang. Aftrekbare kosten zijn bijvoorbeeld:

 • Sponsoring van de sportvereniging (naamsbekendheid);
 • Maatschappelijk verantwoorde giften die gedaan worden door een bedrijf die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen erg belangrijk vindt.
 • Giften aan doelen waar de onderneming belang heeft (instelling die lichamelijk en geestelijk welzijn van werknemers nastreeft).

Schenkingen zonder zakelijk karakter

Is er geen sprake van een zakelijke schenking, dan zijn de schenkingen aan een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) of steunstichting (SBBI) mogelijk toch aftrekbaar.

Schenken via de BV kan gunstiger zijn dan schenken door de DGA (directeur groot aandeelhouder). Dit heeft te maken met de drempels en belastingtarieven.

Schenking door BV:

 • Aftrekbaar is 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.
 • Tot € 5.000 wordt het aftrekbaar bedrag vermenigvuldigd met 1,5 bij een gift aan een culturele instelling.
 • De aftrek in de BV levert bij het lage vennootschapstarief (15% tot € 245.000) een belastingbesparing op van 37,87% (inkomsten-en vennootschapsbelasting)

De aftrek in de BV levert bij het hoge vennootschapsbelastingtarief (25% vanaf € 245.000) een belastingbesparing op van 45,18% (inkomsten -en vennootschapsbelasting.

Schenking in privé door de dga (aftrek in de inkomstenbelasting):

 • De drempel bedraagt 1% en een plafond van 10% van het verzamelinkomen (voor aftrek persoonsgebonden aftrek).
 • Tot € 5.000 wordt het aftrekbaar bedrag vermenigvuldigd met 1,25 bij een gift aan een culturele instelling.
 • Het inkomstenbelastingtarief voor aftrek wordt verlaagd naar 37,05% vanaf 2023 (in 2021 43%).

Stel uw verzamelinkomen bedraagt € 50.000 en de winst van de BV bedraagt € 100.000. U schenkt € 10.000 aan een goed doel. Wat is het voordeel als u de BV laat schenken?

De beperkingen zijn dan (bij niet culturele giften):

 • Voor de vennootschapsbelasting is het plafond € 50.000;
 • Voor de inkomstenbelasting is de drempel € 500 en het plafond € 5.000.

Bij de schenking in privé bedraagt de inkomstenbelastingbesparing € 2.150.

Laat u de BV schenken dan bedraagt de vennootschapsbelastingbesparing € 1.500. De besparing van aanmerkelijk belangheffing bedraagt € 2.287. De totale belastingbesparing bedraagt € 3.787.

De schenking via de BV levert ten opzichte van de schenking in privé een belastingbesparing op van € 1.637. Ook is goedgekeurd dat een schenking door de dga niet als uitdeling wordt gezien (tot het wettelijke maximum).

Kortom, door een goede planning kunt u optimaal gebruik maken van de belastingregels en levert uw schenking maximaal belastingvoordeel op.
Heeft u nog vragen over privé of zakelijk schenden? Neem dan gerust contact op met Aafje van de Waterweemd.