Ruim 500 miljoen voor stikstofaanpak landbouwsector

12 februari 2020

Wat, hoeveel, voor wie

Afgelopen week schreef minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een brief hierover aan de Tweede Kamer. Op hoofdlijnen ziet de verdeling van de middelen er als volgt uit:

  • het kabinet stelt € 350 miljoen beschikbaar voor veehouders die zelf aangeven te willen stoppen;
  • voor boeren die willen blijven, komt € 172 miljoen beschikbaar voor vernieuwing, innovatie en verduurzaming van stallen;
  • er komt een fonds voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw;
  • het Rijk faciliteert extensivering van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden en
  • voor varkenshouders die stoppen met hun bedrijf komt extra geld beschikbaar. Eerder werd hiervoor al € 180 miljoen beschikbaar gesteld. Met het extra geld kunnen alle inschrijvers – die aan de eisen voldoen – geholpen worden om hun bedrijf te beëindigen.

Ondersteuning

De minister kondigde ook aan dat er coaches komen om boeren ‘persoonlijk te ondersteunen’ bij het nemen van maatregelen om de stikstof terug te dringen. De komende maanden organiseert het Rijk en provincies regiobijeenkomsten voor boeren over deze mogelijkheden.

Extern salderen

Met provincies is afgesproken dat ongecontroleerde opkoop van veehouderijbedrijven voorkomen wordt. Dit is een randvoorwaarde om extern salderen met veehouderijen binnenkort open te stellen.

Vrij verhandelbaar

Om toch voldoende rechten in de markt te houden voor boeren die duurzaam willen ontwikkelen, is afgesproken dat bij de door de overheid opgekochte veehouderijen de dierrechten worden ingenomen en doorgehaald. Bij opkoop van veehouderijen door private partijen is er geen koppeling met de dierrechten. Deze zijn daarmee vrij verhandelbaar.

Stikstofruimte

Ook mag een ondernemer of boer een deel van zijn niet-benutte stikstofruimte in zijn vergunning tijdelijk beschikbaar stellen. Dit mag tegen een vergoeding aan een initiatiefnemer van een project met een tijdelijke stikstofdepositie, bijvoorbeeld tijdens de aanleg van een (bouw)project.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 12-02-2020

Neem contact met ons op

Hieronder vindt u artikels over vragen die wij vaak voorbij zien komen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen, we helpen u graag vooruit!

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.