CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Bereken btw op voorraad dieren en agro-producten

28 mei 2018

Op 1 januari 2018 is de zogenaamde landbouwregeling afgeschaft. Agrariërs die de regeling gebruikten, konden geen btw aftrekken. Er zijn afspraken gemaakt over de btw op de voorraad dieren en agrarische producten, om de berekening van de vooraftrek te vergemakkelijken.…

Lees meer

AVG: omgaan met incidenten en datalekken!

28 mei 2018

De AVG, die per vandaag (25 mei) is ingegaan, schrijft voor dat uw organisatie bepaalde inbreuken in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zogenaamde datalekken, moet melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wat betekent dit voor uw bedrijf? Waaraan moet…

Lees meer

Fiscale drempels nadelig voor sportclubs

25 mei 2018

Sportclubs en sportevenementen in Nederland ondervinden veel hinder van tal van fiscale regelingen. De Nederlandse Sportraad heeft een advies uitgebracht waarin wordt aangedrongen op het wegnemen van deze obstakels. Vrijwilligersregeling Sportclubs maken veel gebruik van vrijwilligers. In het advies stelt…

Lees meer

Advieswijzer Ontslagrecht 2018

25 mei 2018

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht, evenals inzicht in de wijzigingen die het kabinet van plan is te gaan doorvoeren per 1 januari 2020. Hierbij moet u denken aan: Ontslagregels…

Lees meer

Hypotheek in 40 jaar aflossen?

25 mei 2018

De meeste mensen lossen hun hypotheek in 30 jaar af. Maar er zijn nieuwe producten op de markt, waarbij deze termijn verlengd is naar 40 jaar. Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Concurrentie De concurrentiestrijd op de hypotheekmarkt maakt…

Lees meer

AVG: ‘Kleine ondernemer of organisatie niet meteen beboet’

25 mei 2018

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet, de AVG, in. Kleine ondernemers en organisaties hoeven niet bang te zijn dat ze direct beboet worden als ze nog niet volledig voldoen aan de wet. Minister Dekker voor Rechtsbescherming zegt dat…

Lees meer

Sterke omzetontwikkeling voor het mkb, winstgroei neemt af

23 mei 2018

De omzetgroei in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is in 2017 opnieuw versneld. Gemiddeld steeg de omzet met 8%, versus 7,4% een jaar eerder. De winstgroei nam juist af, van ruim 20% naar 15,5%. Per saldo hebben meer bedrijven de…

Lees meer

Winst- en omzetgroei daalt voor specialistische zakelijke diensten

23 mei 2018

In de specialistische zakelijke dienstverlening namen de omzet en de winst in 2017 toe, maar de groei was beduidend minder sterk dan een jaar eerder. De brutomarge nam af van 11% naar 6%. Daarmee bleef de branche achter bij het…

Lees meer

Medische zorg zet opgaande lijn voort

23 mei 2018

De medische zorg zag de omzetgroei in 2017 versnellen van 6% naar bijna 10%. Daarmee presteerde de branche beter dan het landelijk gemiddelde van 8%. Ondanks een bovengemiddelde stijging van de personeelskosten trok de winstgroei aan naar bijna 14%, versus…

Lees meer

Logistiek: winstgroei trekt aan, brede maar beperkte omzetgroei

23 mei 2018

De logistieke sector zag de omzet en winst in 2017 minder hard stijgen dan het mkb-gemiddelde. Er waren echter wel bovengemiddeld veel bedrijven, ruim 70%, die de omzet wisten te stabiliseren of zelfs zagen stijgen. De brutomarge stond onder druk.…

Lees meer