CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Hogere vrijstelling bij schenking bedrijf

28 januari 2019

Dit jaar zijn de meeste belastingbedragen weer gecorrigeerd voor de inflatie. Dit betekent dat ook de vrijstelling voor het erven en schenken van een onderneming is verhoogd. Fiscale vrijstelling Als een bedrijf wordt geschonken of geërfd, moet schenk- of erfbelasting…

Lees meer

Inkomensvoordeel LIV? Uiterlijk 31 januari!

25 januari 2019

Uiterlijk 31 januari moet u de laatste loonaangifte over 2018 indienen. Op basis van deze aangifte wordt beoordeeld of u recht heeft op tegemoetkomingen voor bepaalde medewerkers met een laag loon. LIV en LKV U kunt als werkgever voor uw…

Lees meer

Medische zorg voorziet stevige groei omzet en winst

25 januari 2019

Branche zet vanwege personeelstekort en werkdruk in op efficiënter werken Zorgondernemingen zijn erg positief over de financiële vooruitzichten voor 2019. Zowel de omzet als de winst zal, volgens de sector naar verwachting bovengemiddeld sterk toenemen. Dit blijkt uit het nieuwe…

Lees meer

Uitbetaling heffingskortingen verder afgebouwd

25 januari 2019

Op de te betalen belasting over uw inkomen, mag u de heffingskortingen in aftrek brengen. Als u zelf te weinig belasting betaalt om deze heffingskortingen te kunnen verrekenen, krijgt u de niet-gebruikte heffingskortingen uitbetaald door de Belastingdienst. Deze mogelijkheid wordt…

Lees meer

Grote donaties moeten openbaar worden

25 januari 2019

De overheid wil dat donaties vanaf € 15.000 aan goede doelen voortaan openbaar worden. Een wetsvoorstel daartoe is ingediend, waarop via een zogenaamde internetconsultatie gereageerd kan worden. Waarom? Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties…

Lees meer

Horecaondernemers verwachten voorzichtige groei in 2019

25 januari 2019

Gebrek aan personeel remt af en dwingt tot innovatie De horeca groeit dankzij een 'gouden mix' van economische expansie en een grotere toestroom van toeristen, plus het goede weer in een groot deel van 2018. De omzet in de branche…

Lees meer

Btw-tip! Vraag btw op zonnepanelen snel terug

23 januari 2019

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen, kunnen de btw op de aanschafkosten terugkrijgen. Vanaf dit jaar is dit gebonden aan een termijn, zo maakte de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, eerder bekend. Termijn vanaf 2019 De termijn is vanaf dit jaar zes…

Lees meer

Mijn Belastingdienst vernieuwd

23 januari 2019

De site Mijn Belastingdienst is vanaf 22 januari 2019 vernieuwd. De belangrijkste wijziging is dat de site voortaan ook toegankelijk is voor mobiele apparaten. Beter overzicht per jaar Per belastingjaar kunt u voortaan tevens beter zien wat er nog door…

Lees meer

Forse omzetgroei verwacht in de bouw, winststijging blijft achter

23 januari 2019

Tekort aan vakkundig personeel belemmert bedrijvigheid Bouwondernemers zijn positief over de ontwikkeling van de omzet en de winst in 2019. Maar er is ook een keerzijde, want de bouw loopt op een aantal punten tegen grenzen aan. Zo is er…

Lees meer

Brexit: ‘Digitaal verkeer onder druk’

22 januari 2019

De Brexit gaat niet alleen gevolgen hebben voor fysiek verkeer, ook het digitaal verkeer komt onder druk te staan. Als er geen Brexit-akkoord komt, vervallen per 29 maart de huidige afspraken voor de uitwisseling van data tussen Nederland en het…

Lees meer