CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Wat te doen met vennootschapsbelasting bij verlieslijdende vereniging of stichting?

04 mei 2018

Bent u als vereniging of stichting vennootschapsbelastingplichtig? Dan bent u vrijgesteld van vennootschapsbelasting als u in een jaar niet meer dan € 15.000 winst heeft gemaakt, of als uw winst in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaar in…

Lees meer

Geef uw ‘wereldinkomen’ op

04 mei 2018

De Belastingdienst start deze week met het verzenden van formulieren waarmee het 'wereldinkomen' kan worden opgegeven. Wat is dat en waarom moet dat worden opgegeven? Wanneer wereldinkomen opgeven? U krijgt alleen een verzoek uw wereldinkomen op te geven als u…

Lees meer

Afschrijven op grondbewerking?

03 mei 2018

Als u als agrariër grond koopt, kan het zijn dat deze nog niet geschikt is voor het gebruik dat u voor ogen heeft. De kosten van bewerking van de grond zou u het liefst ineens ten laste van de winst…

Lees meer

Uitkeringsgerechtigd en 1 jaar voor AOW? Geen sollicitatieplicht meer!

02 mei 2018

Heeft u een uitkering en bereikt u over een jaar uw AOW-gerechtigde leeftijd? Dan bent u per 1 mei 2018 vrijgesteld van uw sollicitatieplicht. Ook tijdens uitkeringsperiode Diegenen die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar…

Lees meer

Extreme daling waarde aandelenpakket: wat telt voor box 3

01 mei 2018

Als u vermogen bezit, is de waarde ervan belast in box 3. De peildatum hiervoor is 1 januari van het jaar. Dit kan in bepaalde gevallen een 'buitensporige last' opleveren, zo vindt de rechter. Aandelen verkocht Onlangs kwam een zaak…

Lees meer

AVG: hoe maak ik een register van verwerkingen?

30 april 2018

De belangrijkste nieuwe eis in de strengere privacywet AVG, die per 25 mei ingaat, is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat u bepaalde zaken moet hebben ingericht om de naleving van de AVG aan te kunnen tonen. Dit geldt onder…

Lees meer

Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan

30 april 2018

Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Zo gaan ‘waakhonden’ in de gezondheidszorg beter gegevens uitwisselen en komt er een waarschuwingsregister waarin bekende fraudeurs staan. Onrechtmatigheden in de zorg…

Lees meer

Pilsje met lage btw bij obstacle run?

26 april 2018

Als u een pilsje serveert, zit er 21% btw op. Maar organiseert u een obstacle run of soortgelijk evenement, dan wordt een uitgedeeld pilsje gezien als 'bijkomende prestatie'. Het btw-tarief wordt dan afgeleid van de hoofdprestatie, dus is in dit…

Lees meer

Zakendoen binnen de EU? Pas het btw-nultarief zorgvuldig toe

25 april 2018

Doet u zaken met buitenlandse afnemers binnen de EU? Dan bent u in principe verplicht btw in rekening te brengen en deze af te dragen. Onder voorwaarden kunt u het nultarief toepassen. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan loopt…

Lees meer

MKB nog even ontzien van spoedreparatiemaatregel fiscale eenheid

24 april 2018

Met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11.00 uur, wordt de fiscale-eenheidsregeling in de vennootschapsbelasting gewijzigd. De wijzigingsvoorstellen zijn nog niet concreet, maar in ieder geval zullen bepaalde rente-aftrekbeperkingen van toepassing zijn. Met name het mkb kan onnodig hard worden…

Lees meer