CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Welke btw kunt u in uw werkruimte thuis aftrekken?

14 oktober 2020

Veel btw-ondernemers hebben een werkruimte in hun privéwoning waarin zij met btw-belaste activiteiten uitvoeren. Welke btw mogen zij wel, niet of slechts ten dele aftrekken? Denkt u bijvoorbeeld aan btw die drukt op het meubilair van de werkruimte, de energie-…

Lees meer

Subsidie bij overstap op schone bestelbus of vrachtwagen

13 oktober 2020

Gemeenten kunnen vanaf 2025 gebieden instellen waar op termijn alleen nog bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden zonder uitlaatgassen. Om straks met een bestelbus of vrachtwagen in deze zogenaamde zero-emissiezones te kunnen rijden, komt er voor ondernemers een landelijke overgangsregeling. Daarbij…

Lees meer

Btw-gevolgen harde Brexit per 1 januari 2021

13 oktober 2020

De onderhandelingen omtrent de Brexit verlopen moeilijk, waardoor de kans op een harde Brexit, het uittreden van het Verenigd Koninkrijk zonder handelsakkoorden, steeds reëler lijkt te worden. Wat betekent een harde Brexit voor btw-ondernemers en op welke manier kunnen zij…

Lees meer

Nieuwe wet voor snellere oplossing schulden

12 oktober 2020

Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Met de nieuwe wet is een snellere oplossing mogelijk voor degenen die door een hoge schuldpositie in de problemen zijn gekomen. Unanimiteit…

Lees meer

Welke gegevens kan men in het UBO-register opvragen?

12 oktober 2020

Het UBO-register is sinds 27 september 2021 voor iedereen te raadplegen. Het UBO-register bevat informatie over de UBO's (ultimate beneficial owner) van een organisatie, ofwel de uiteindelijk belanghebbende. Welke gegevens kan men via het UBO-register opvragen en is dit voor…

Lees meer

Doorschuiven subsidieaanvraag elektrische auto stopt

12 oktober 2020

Het is binnenkort niet meer mogelijk een subsidieaanvraag voor een nieuwe elektrische auto door te schuiven naar volgend jaar. Koopt u na wijziging van de regeling in 2020 nog een nieuwe elektrische auto, dan krijgt u geen subsidie meer. Subsidie…

Lees meer

Extra verlaging Aof-premie voor kleine werkgever in 2022 en 2023

08 oktober 2020

Kleine werkgevers ontvangen in 2022 en 2023 eenmalig een extra verlaging van hun Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds). De verlaging bedraagt in 2022 € 300 miljoen en in 2023 € 150 miljoen. Gedifferentieerde Aof-premie De verlaging komt bovenop de geplande verlaging als gevolg…

Lees meer

Verplichte administratie zorgbonus voor niet-werknemers

07 oktober 2020

In de Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 krijgen werknemers en niet-werknemers een vergelijkbare fiscale behandeling. Belangrijk is dat u voor de niet-werknemers een afzonderlijke administratie bijhoudt, waaruit blijkt aan wie u de bonus heeft uitgekeerd. Daarnaast moet u de niet-werknemers schriftelijk…

Lees meer

Verdere voorwaarden BIK bekend

07 oktober 2020

Het kabinet heeft de vormgeving van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) bekendgemaakt. De BIK is bedoeld om tijdens de huidige coronacrisis investeringen te stimuleren en geldt voor investeringen in de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022. Verrekenen met loonheffing…

Lees meer

Aftrekposten in 2021 verder verlaagd

06 oktober 2020

Het percentage waarmee de meeste aftrekposten volgend jaar kunnen worden verrekend met het inkomen, daalt naar 43% tegen 46% nu. De vermindering van de aftrek gaat de komende jaren door, zodat de aftrek in 2023 is gemaximeerd op 37,05%. Lagere…

Lees meer