CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Advieswijzer Verlofregelingen 2020

20 januari 2020

Als werkgever is het van belang dat u op de hoogte bent van de verlofregelingen voor uw werknemers. In deze advieswijzer wordt nader ingegaan op de diverse verlofregelingen. Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke…

Lees meer

Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet!

20 januari 2020

Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekking uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet uiterlijk in de eerste aangifte van 2020 aan te geven. Werkkostenregeling Via…

Lees meer

Landelijke Landbouwnormen 2019 beschikbaar

17 januari 2020

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2019 gepubliceerd. Hierin staan de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Nodig voor aangifte Agrarische ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst…

Lees meer

Personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte

16 januari 2020

Eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2019 indienen. Vergeet hierin niet de uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken. BUA De btw op uitgaven ten aanzien van uw personeel en relatiegeschenken is niet…

Lees meer

Aanpassing btw-regels fiets van de zaak

16 januari 2020

Sinds 1 januari van dit jaar is een nieuwe fiscale regeling van toepassing voor de fiets van de zaak. Vanwege deze nieuwe regeling is een besluit aangepast, waarin de aftrek van de btw op deze fietsen is geregeld. Fietsregeling De…

Lees meer

De Brexit: is de no deal van tafel?

15 januari 2020

Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met de deal voor een gereguleerd vertrek uit de Europese Unie. Als ook het Hogerhuis vóór is - en die kans is groot - zal het Verenigd Koninkrijk met een deal de Europese Unie per…

Lees meer

Verruiming BMKB-krediet vanwege stikstof en PFAS

14 januari 2020

De bestaande Borgstellingsregeling voor MKB-kredieten (BMKB) wordt gedurende 2020 verruimd. Dit wordt gedaan vanwege problemen als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek. BMKB De BMKB is een regeling voor bedrijven in het mkb die behoefte hebben aan een lening, maar…

Lees meer

Bereidt u voor op Brexit samen met RSW

13 januari 2020

Het Verenigd Koninkrijk vertrekt op 31 januari uit de Europese Unie, als bedrijf in de EU moet u zich nu gaan voorbereiden op de Brexit, de nodige besluiten nemen, en de vereiste administratieve maatregelen nemen om verstoringen te voorkomen. Om u…

Lees meer

Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen

13 januari 2020

Voor uitzenden, payrolling en contracting bestaan verschillende regels. Door de juiste regels toe te passen voorkomt u onaangename verrassingen. De Handreiking ‘Contracting, uitzending of payrolling?’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt duidelijkheid. Contracting: het uitbesteden van werk…

Lees meer

Drempel investeringsbedrag KIA omhoog

13 januari 2020

Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op € 2.401. Minimum- en maximuminvesteringsbedrag Genoemd bedrag is…

Lees meer