Op 3 december is ons team uit Asten verhuisd naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Nieuws

Hogere algemene heffings- en arbeidskorting

25 september 2018

Met ingang van 2019 wordt de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 50.000 per jaar verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting omhoog voor werkenden die tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen. Iedereen heeft recht op een algemene…

Lees meer

Hogere vrijstelling vrijwilligers

24 september 2018

Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van groot belang. Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers volgend jaar met € 200 per jaar omhoog. Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2019 en moet dus nog worden goedgekeurd door het parlement. Vrijwilligersregeling…

Lees meer

Kleineondernemersregeling herzien

24 september 2018

De kleineondernemersregeling in de btw wordt in 2020 herzien. De huidige regeling gaat uit van een per saldo af te dragen bedrag aan btw, de nieuwe regeling hanteert een omzetgrens. Let op! De plannen moeten nog door het parlement worden…

Lees meer

Special Miljoenennota 2019

21 september 2018

Afgelopen dinsdag, 18 september, was het Prinsjesdag. Op deze dag is de miljoenennota bekendgemaakt met de plannen voor volgend jaar. Er zijn een aantal belangrijke plannen die invloed kunnen hebben op u als ondernemer: Verlaging van de inkomsten- en vennootschapsbelasting,…

Lees meer

Weet u wat de no-riskpolis inhoudt?

21 september 2018

Werkgevers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van de no-riskpolis. En als dit al wel zo is, of een sollicitant onder deze regeling valt. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis. No-risk…

Lees meer

Grote wijzigingen in de inkomstenbelasting

21 september 2018

Er staan grote veranderingen op komst in de inkomstenbelasting. Allereerst worden de tarieven van de inkomstenbelasting in box 1 bij inkomens vanaf € 20.142 verlaagd per 1 januari 2019. Tevens verdwijnen er in 2021 twee belastingschijven, waardoor er nog slechts…

Lees meer

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?

21 september 2018

Per 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u deze uitvoeringsregels gebruiken als u meer duidelijkheid wilt over…

Lees meer

Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog

20 september 2018

Zoals verwacht gaan de tarieven voor de vennootschapsbelasting (Vpb) vanaf volgend jaar omlaag. En dalen verder in 2020 en 2021. Het tarief in box 2 gaat juist omhoog, zij het minder dan aanvankelijk werd aangekondigd in het regeerakkoord. Lagere tarieven…

Lees meer

Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf

20 september 2018

De Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019 zijn gepresenteerd. De regering zet in op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel. Wij…

Lees meer

Pas op met ombouwen bestelauto

18 september 2018

Als u als ondernemer een bestelauto koopt, hoeft u in beginsel geen BPM en minder MRB te betalen. Maar pas op met het aanbrengen van wijzigingen, want anders kunt u zomaar een fikse naheffing plus boete tegemoet zien. Geen BPM…

Lees meer