Op 3 december verhuist ons kantoor in Asten naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Nieuws

30%-regeling? Arbeidsovereenkomst bepalend

23 oktober 2018

Werkgevers die uit het buitenland afkomstige werknemers in dienst nemen met een specifieke deskundigheid, kunnen gebruikmaken van de zogenaamde 30%-regeling. Voor de toepassing van deze regeling gelden voorwaarden. Inhoud 30%-regeling De regeling houdt kortweg in dat een werkgever 30% van…

Lees meer

Is er wel of geen dienstbetrekking?

22 oktober 2018

Voor de rechter lag de vraag of er wel of niet sprake was van een dienstbetrekking van een zorgverleenster. De inspecteur vond van wel, de zorgverleenster van niet. Het gerechtshof Amsterdam gaf eerder de zorgverleenster gelijk. Bij een dienstbetrekking moet…

Lees meer

Zijn uw kosten wel zakelijk?

22 oktober 2018

Als ondernemer zijn uw zakelijke kosten aftrekbaar van de winst. Maar wat nu als de inspecteur die zakelijkheid bestrijdt? Welke bewijslast heeft u dan? Uitgangspunt: u beslist Het uitgangspunt bij het maken van kosten is dat u beslist of u…

Lees meer

Spoedreparatiewet fiscale eenheid vanaf 2018

19 oktober 2018

De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018 en niet zoals eerder was vermeld per 25 oktober 2017. Een deel van de middelen die vrijkomt door het handhaven van de dividendbelasting wordt hiervoor…

Lees meer

Zeer luxe woning toch ondernemingsvermogen

18 oktober 2018

Als een woning zowel zakelijk als privé gebruikt wordt, bent u in beginsel vrij de woning tot het privévermogen te rekenen of tot het ondernemingsvermogen. Maar geldt dat ook als het een zeer luxe woning betreft, of overheersen dan privémotieven?…

Lees meer

Afschrijven bedrijfsgebouw, wat valt hieronder?

18 oktober 2018

Op bedrijfsgebouwen mag tegenwoordig nog maar beperkt worden afgeschreven. Daarom is van belang wat er allemaal tot een gebouw behoort. In recente rechtszaken ging het met name om agrarische bijgebouwen zoals mestsilo's, een strooiselhok, een kuilvoeropslag, een mestplaat en erfverharding.…

Lees meer

WKR: houd dit jaar geen vrije ruimte over!

17 oktober 2018

Iedere werkgever kan de werkkostenregeling toepassen op vergoedingen en verstrekkingen, zoals een kerstpakket, aan het personeel. U beschikt daartoe over een vrije ruimte van 1,2% van de loonsom. De meeste werkgevers maken die echter niet helemaal op. Gebruik vrije ruimte…

Lees meer

Optimaliseer uw investeringsaftrek

17 oktober 2018

Als u als ondernemer dit jaar niet meer dan € 314.673 investeert, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Met name in de laatste maanden van het jaar is het van belang na te denken hoe…

Lees meer

Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers

16 oktober 2018

De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door. In plaats hiervan worden er tal van andere maatregelen getroffen om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Denk daarbij aan het verder verlagen van de Vpb, verlaging van werkgeverslasten op arbeid…

Lees meer

Bouwterrein of niet?

15 oktober 2018

Bij de levering van onroerend zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Die bedraagt 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. Maar in bepaalde gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde samenloopvrijstelling. Samenloopvrijstelling De samenloopvrijstelling brengt met zich mee…

Lees meer