CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Verruiming btw-vrijstelling voor sportorganisaties

02 oktober 2018

Sportorganisaties die diensten op het gebied van sport verrichten voor hun leden, zijn voor deze diensten vrijgesteld van btw. Vanaf 2019 zijn ook diensten verricht aan niet-leden van btw vrijgesteld. Aansluiten bij Europa Met de verruiming van de sportvrijstelling in…

Lees meer

Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar

01 oktober 2018

Werkgevers die bepaalde, uit het buitenland afkomstige, werknemers in dienst nemen, mogen vanaf volgend jaar nog maar gedurende maximaal vijf jaar gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dit is nu nog acht jaar. Inhoud 30%- regeling De regeling houdt kortweg…

Lees meer

Tarieven WBSO ongewijzigd in 2019

28 september 2018

De tarieven voor de WBSO blijven in 2019 ongewijzigd. Dit betekent 32 procent voor de eerste schijf, voor starters blijft het 40 procent. Het tarief van de tweede schijf bedraagt 14 procent. Dat heeft staatssecretaris Keijzer op Prinsjesdag in een…

Lees meer

Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag

27 september 2018

Hypotheekrente is volgend jaar, 2019, nog maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 49%. Dit is een half procent minder dan het thans geldende tarief van 49,5%. De afbouw gaat vanaf 2020 een stuk sneller. Afbouw in hoogste versnelling Sinds een…

Lees meer

Hoger belastingtarief bij grotere vermogens

27 september 2018

In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. De wijzigingen voor volgend jaar zijn gering ten opzichte van dit jaar, maar pakken voor grotere vermogens negatief uit. Klein voordeel geringe…

Lees meer

Dga: in 2020 en 2021 stijgt tarief box 2

27 september 2018

Het Belastingplan 2019 bevat het voorstel het tarief van box 2, ook wel het aanmerkelijkbelangtarief genoemd, minder te verhogen dan in het regeerakkoord was aangekondigd. Dit als compensatie voor het feit dat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten boven…

Lees meer

Verrekenmogelijkheid verlies bv naar 6 jaar

27 september 2018

Verliezen van bv's kunnen vanaf volgend jaar nog maar zes jaar voorwaarts worden verrekend. Hetzelfde geldt voor verliezen in box 2, de zogenaamde aanmerkelijkbelangverliezen. Dit is voorgesteld in het Belastingplan 2019 en dus nog niet definitief. Verliesverrekening door bv's Verliesverrekening…

Lees meer

Hogere algemene heffings- en arbeidskorting

25 september 2018

Met ingang van 2019 wordt de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 50.000 per jaar verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting omhoog voor werkenden die tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen. Iedereen heeft recht op een algemene…

Lees meer

Hogere vrijstelling vrijwilligers

24 september 2018

Vrijwilligers zijn voor de maatschappij van groot belang. Daarom gaat de vrijstelling voor vrijwilligers volgend jaar met € 200 per jaar omhoog. Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2019 en moet dus nog worden goedgekeurd door het parlement. Vrijwilligersregeling…

Lees meer

Kleineondernemersregeling herzien

24 september 2018

De kleineondernemersregeling in de btw wordt in 2020 herzien. De huidige regeling gaat uit van een per saldo af te dragen bedrag aan btw, de nieuwe regeling hanteert een omzetgrens. Let op! De plannen moeten nog door het parlement worden…

Lees meer