CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Nieuws

Zakelijk schenken

29 november 2018

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat…

Lees meer

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw

29 november 2018

Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Staakt u uw bedrijf en koopt u een lijfrente die wordt verrekend met de fiscale oudedagsreserve, dan mag de lijfrentepremie wel…

Lees meer

Uitstel opvolger zzp-wet

28 november 2018

Het kabinet wil de wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (wet DBA) vervangen. Maar dat gaat niet zonder problemen. De nieuwe wet zal pas vanaf 2021 in werking treden, zo schrijven de bewindslieden Koolmees en Snel. De opvolger van de Wet DBA…

Lees meer

Tarief WBSO al omhoog in 2019

28 november 2018

Het percentage voor de tweede schijf van de WBSO wordt in 2019 verhoogd van 14% naar 16%. Deze verruiming zou eerst pas in 2020 plaatsvinden. Hoger budget WBSO De verruiming van deze fiscale regeling voor innovatieve projecten wordt een jaar…

Lees meer

Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019

27 november 2018

Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor ondernemers op een rij. Verhoging lage tarief Het lage tarief van 6% stijgt naar 9%, waardoor met name levensmiddelen in prijs zullen stijgen. Ter voorkoming…

Lees meer

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?

27 november 2018

In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen. Waar gaat het over? De spoedreparatiewetgeving bewerkstelligt dat voor een aantal regelingen…

Lees meer

Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?

27 november 2018

De 27 lidstaten die overblijven in de Europese Unie (EU) hebben ingestemd met het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) regelt. Premier May moet dit akkoord in december nog wel door het Britse Lagerhuis loodsen en ook…

Lees meer

Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft

26 november 2018

Draagt u niet meer dan € 1.883 aan btw af per jaar? Dan blijft de mogelijkheid bestaan de btw-aangifte eens per jaar te doen. Het kabinet had voorgesteld deze mogelijkheid in de nieuwe kleine ondernemersregeling, de KOR, te schrappen. De…

Lees meer

Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen

23 november 2018

Per 1 januari 2019 verandert de fiscale regelgeving voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. In verband met deze wijziging is er een nieuw formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Wat zijn digitale diensten?…

Lees meer

Onbelaste vergoeding vrijwilligers omhoog

22 november 2018

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 1500 naar € 1700 per jaar. Betaalt u een uurvergoeding, dan gaat deze omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur, met ook een…

Lees meer